Военно-апелативен съд


Наказателно-частно

No 21 / 2020

Срещу:

НОХД № 79/2019 г с частна жалба от под. к-н С. И. С. от в.ф С. и под. кап. Т. Г. Д. срещу определение на ВС- П. от 06.03.2020 г по нохд № 79/19 г в частта с което е отказвано прекратяване на съдебното производство и връщане на делото в хода на досъдебното производство за допуснати процесуални нарушения и възражение от ч.обинители М. С. Б. и Г. С. Б.

Образувано на: 17-06-2020
Статус:
Влязло в сила
Дата: 24-06-20

Документи:
© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg