Декларации за несъвместимост
  Име / Заемана публична длъжност Вх.№ / Дата Линк
Веселина Иванова Христова
ССИ, той и съдебен сектретар
10
07-06-2018

Георги Трендафилов Тренев
СССИ
7
06-06-2018

Емилия Петрова Стоянова
съдебен секретар
2
31-05-2018

Илияна Петрова Дойчинова
съдебен деловодител
8
07-06-2018

Камелия Димитрова Лазарова
съдебен администратор
1
31-05-2018

Светла Стефанова Борисова
съдебен деловодител
4
31-05-2018

Станка Варадинова Стойкова
главен счетоводител
9
07-06-2018

Таня Илиева Димчева
съдебен деловодител
6
06-06-2018

Таня Красимирова Иванова
съдебен деловодител
3
31-05-2018

Татяна Веселинова Проданова
системен администратор, той и статистик
5
31-05-2018

  Име / Заемана публична длъжност Вх.№ / Дата Линк
Веселина Иванова Христова
ССИ, той и съдебен сектретар
9
07-06-2018

Георги Трендафилов Тренев
СССИ
6
06-06-2018

Емилия Петрова Стоянова
съдебен секретар
1
31-05-2018

Илияна Петрова Дойчинова
съдебен деловодител
7
07-06-2018

Камелия Димитрова Лазарова
съдебен администратор
10
07-06-2018

Светла Стефанова Борисова
съдебен деловодител
3
31-05-2018

Станка Варадинова Стойкова
главен счетоводител
8
07-06-2018

Таня Илиева Димчева
съдебен деловодител
5
06-06-2018

Таня Красимирова Иванова
съдебен деловодител
2
31-05-2018

Татяна Веселинова Проданова
системен администратор, той и статистик
4
31-05-2018

   Няма намерени резултати
© 2022 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg