Годишен отчет за 2018 г., за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация

  

УТВЪРДИЛ:                                                                                                    АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ –

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯ СЪД

 

Съгласно чл. 15, ал. 2, вр. ал. 1 от ЗДОИ

 

 

ПОЛК. ДИМИТЪР ФИКИИН

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп
до обществена информация

във Военно-апелативния съд през 2018 година

Брой заявления за достъп до обществена информация:

Постъпили заявления за достъп до обществена информация

2018 година

Разрешен достъп

Отказ на достъп

Основание

Брой

Брой

Брой

нормативна разпоредба

От граждани на Република България

1

0

1

ЗДОИ

Заявителят не е уточнил предмета на исканата обществена информация до 30 дни, поради тази причина заявлението му е оставено без разглеждане.

От журналисти

1

0

1

 Заявителят не е уточнил предмета на исканата обществена информация до 30 дни, поради тази причина заявлението му е оставено без разглеждане.

От фирми

0

 0

 0

 

От чужденци и лица без гражданство

0

 0

 0

 

От неправителствени организации

0

0

 

ОБЩО

2

0

2

 

    

 

 

        

 

Изготвил:

Съдебен администратор:

Камелия Лазарова

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg