Годишен отчет за 2017 г., за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация

 

УТВЪРДИЛ:                                                                                                     АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ –

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯ СЪД

 

Приложение№ 6

към Вътрешните правила за достъп

до обществена информация

 

ПОЛК. ДИМИТЪР ФИКИИН

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп
до обществена информация

във Военно-апелативния съд

Брой заявления за достъп до обществена информация:

Постъпили заявления за достъп до обществена информация

2017 година

Разрешен достъп

Отказ на достъп

Основание

Брой

Брой

Брой

нормативна разпоредба

От граждани на Република България

1

0

1

ЗДОИ

·         Отказ за предоставяне на достъп по чл. 37-39 от ЗДОИ

От журналисти

0

0

 

От фирми

0

 0

 

 

От чужденци и лица без гражданство

0

 0

 0

 

От неправителствени организации

0

0

0 

 

ОБЩО

1

0

1

 

    

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          

 

Изготвил:

Съдебен администратор:

 

Камелия Лазарова

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg