Годишен отчет за 2019 г., за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация

   

УТВЪРДИЛ:                                                                             Съгласно чл. 15, ал. 2, вр. ал. 1 от ЗДОИ

ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ –

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯ СЪД

 ПОЛК. ГЕНКО ДРАГИЕВ         

                    

 

 

    

   

 

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп
до обществена информация

във Военно-апелативния съд през 2019 година

Брой заявления за достъп до обществена информация:

Постъпили заявления за достъп до обществена информация

2019 година

Разрешен достъп

Отказ на достъп

Основание

Брой

Брой

Брой

нормативна разпоредба

От граждани на Република България

0

0

0

 

От журналисти

0

0

0

 

От фирми

0

0

0

 

От чужденци и лица без гражданство

0

0

0

 

От неправителствени организации

0

0

 

ОБЩО

0

0

0

 

 

        

Изготвил:

Съдебен администратор:

Камелия Лазарова

© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg