Военно-апелативен съд


Наказателно от общ характер

No 62 / 2019

Срещу:

НОХД № 121/2018 г по описа на Военен съд - Пловдив с жалба от адв. Делчо Джубелиев -защитник на под. М. И. М.,възивна жалба от адв. Йордан Давчев -защитник на под. Х. И. И., възивна жалба от адв. Пламен Бонев -процесуал.предст.-поверник на част. обвинител С. Д. срещу присъда № 9 ОТ 04.07.2019 г.по нохд № 121/2018 г ,уведомление от адв. Иван Димов-защитник на под. М. М. ,ч.ж от под. М. М. срещу опр. № 27/11.07.2019 г по нохд № 121/18 г,становище от под.М. М. ,доп. бележки към в.ж от адв.Йордан Давчев -защитинк на под. Х. И.

Образувано на: 13-11-2019
Статус:
Решено
Дата: 17-08-20

Документи:
© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg