Насрочени дела
Дата
Час
Зала
Вид
Номер
Първоинстанционно дело
19-06-19
10:00
зала 4, партер
НОХ
69 / 2018
присъда № 10/25.09.2018г. по нохд № 99/2018г. по описа на Военен съд - Сливен, образувано по протест от ВОП - Сливен и жалба от подс. И. Г. Я. 
19-06-19
10:00
зала 4, партер
НОХ
18 / 2019
№ 3/28.02.2019 г по нохд № 66/ 2018 г по описа на Военен съд -Пловдив, образувано по протест от Воп - Пловдив и жалба от подсъдимия Д. Д. 
26-06-19
10:00
зала 4, партер
НОХ
12 / 2019
Върнато ВНОХД № 42/2018 г. от ВКС с решение № 225/12.03.2019 г.с подсъдим Е.К.Е 
08-07-19
10:00
зала 4, партер
НОХ
19 / 2019
присъда ,постановена на 18.03.2019 г по нохд № 88 /2018 г по описа на ВС- Пловдив, образувано по протест от ВОП Пловдив с подсъдим Т.Й.Р. 
10-07-19
10:00
зала 4, партер
НОХ
37 / 2018
присъда № 2/22.01.2018 г. по НОХД № 0050/2017 г. по описа на ВС-София, образувано по протест от ВОП-София и жалби от Д. И.Л. и К. И. К. 
10-07-19
10:00
зала 4, партер
НОХ
25 / 2019
присъда № 7/08.04.2019г. по внохд № 118/2018г. по описа на Пловдивския военен съд, образувано по протест от ВОП-Пловдив и жалба от подс. Д. Н.Д.  
10-07-19
10:00
зала 4, партер
НА
27 / 2019
решение № 5/ 20.05.2019 г по анд № 31/2019 по описа на ВС Пловдив и жалба от С. Н. Ш. 
11-07-19
10:00
зала 4, партер
НОХ
7 / 2019
присъда № 46/28.09.2018 г. по НОХД № 0204/2016 г. по описа на ВС-София, образувано по протест от ВОП-София с подсъдими Д.К.П , М.Т.М и Р.Н.Ц 
15-07-19
10:00
зала 4, партер
НОХ
53 / 2018
присъда № 19/02.05.2018 г по нохд № 66 /2017 г по описа на Софийски военен съд,образувано по протест от ВОП София с подсъдим доц. д-А. К. И.  
© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg