Насрочени дела
Дата
Час
Зала
Вид
Номер
Първоинстанционно дело
08-06-20
10:00
зала 4, партер
НЧ
11 / 2020
определение № 8/22.02.2020г. по чнд № 69/2017г. по описа на Военен съд - София, образувано по молба от осъдения Б. Б. М.  
09-06-20
14:00
зала 4, партер
НОХ
73 / 2019
присъда № 13 от 14.10.2019 г поставена по НОХД № 115/2018 г на Пловдивски военен съд с подсъдим мл. с. А. Ж. Ж. и жалба от ч.обв. Л. М. ,Б. М. ,В. Н. ,Н. Л. , Г. Л.  
10-06-20
10:00
зала 4, партер
НОХ
9 / 2020
присъда № 12/24.09.2019г. по нохд № 96/2018г. по описа на Военен съд - Пловдив , образувано по протест от ВОП - Пловдив с подс. Д. А. Ш. 
15-06-20
10:00
зала 4, партер
НОХ
62 / 2019
НОХД № 121/2018 г по описа на Военен съд - Пловдив с жалба от адв. Делчо Джубелиев -защитник на под. М. И. М.,възивна жалба от адв. Йордан Давчев -защитник на под. Х. И. И., възивна жалба от адв. Пламен Бонев -процесуал.предст.-поверник на част. обвинител С. Д. срещу присъда № 9 ОТ 04.07.2019 г.по нохд № 121/2018 г ,уведомление от адв. Иван Димов-защитник на под. М. М. ,ч.ж от под. М. М. срещу опр. № 27/11.07.2019 г по нохд № 121/18 г,становище от под.М. М. ,доп. бележки към в.ж от адв.Йордан Давчев -защитинк на под. Х. И.  
15-06-20
10:00
зала 4, партер
НОХ
71 / 2019
Върнато за ново разглеждане ВНОХД № 54/2018 г. от ВКС с решение № 251/09.12.2019 г. с подсъдим Г.С.С. 
15-06-20
10:00
зала 4, партер
НОХ
7 / 2020
присъда № 1/21.01.2020г. по нохд № 53/2019г. по описа на Военен съд - Сливен, образувано по протест от ВОП - Сливен и жалби от подсъдимите В. Й. Й. и Т. З. Т.  
15-06-20
14:00
зала 4, партер
НОХ
8 / 2020
присъда № 6/17.02.2020г. по нохд № 182/2019г. по описа на Военен съд - София, образувано по жалба от подс. Н. П. И. 
17-06-20
14:00
зала 4, партер
НОХ
37 / 2018
присъда № 2/22.01.2018 г. по НОХД № 0050/2017 г. по описа на ВС-София, образувано по протест от ВОП-София и жалби от Д. И.Л. и К. И. К. 
17-06-20
10:00
зала 4, партер
НА
10 / 2020
решение № 2/22.01.20202г. по анд № 131/2019г. по описа на Военен съд - София, образувано по протест с обвиняем Н. Х. Н. 
22-06-20
10:00
зала 4, партер
НОХ
67 / 2019
присъда № 13/19.07.2018г. по нохд № 313/2015г. по описа на Военен съд - Пловдив, образувано по протест от ВОП Пловдив с подсъдим Д. А. Ш.  
24-06-20
10:00
зала 4, партер
НОХ
39 / 2019
присъда № 29/04.06.2019 г по внохд № 58/2019 г по описа на Военно-апелативен съд - отменено и върнато за ново разглеждане , образувано под нов номер № 39/2019 г по постъпила жалба на подсъдимите Р. Ц. и М. В. Б. 
01-07-20
14:00
зала 4, партер
НОХ
3 / 2020
присъда № 8/10.05.2018г. по нохд № 120/2017г. по описа на Военен съд - Пловдив, образувано по протест от ВОП-Пловдив с подсъдим Е. К. Е.  
© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg