Насрочени дела
Дата
Час
Зала
Вид
Номер
Първоинстанционно дело
23-01-20
10:00
зала 4, партер
НОХ
50 / 2019
присъда № 30/17.07.2019г. по нохд № 50/2019г. по описа на Военен съд - София, образувано по жалба от подс. А. П. Б. 
29-01-20
10:00
зала 4, партер
НОХ
71 / 2019
Върнато за ново разглеждане ВНОХД № 54/2018 г. от ВКС с решение № 251/09.12.2019 г. с подсъдим Г.С.С. 
19-02-20
10:00
зала 4, партер
НОХ
37 / 2018
присъда № 2/22.01.2018 г. по НОХД № 0050/2017 г. по описа на ВС-София, образувано по протест от ВОП-София и жалби от Д. И.Л. и К. И. К. 
26-02-20
10:00
зала 4, партер
НОХ
69 / 2019
присъда № 15/11.1.2019г. по нохд № 100/2019г. по описа на Военен съд - Сливен, образувано по жалба от подсъдимия М. А. Й. 
09-03-20
11:00
зала 4, партер
НОХ
64 / 2019
присъда № 31/16.08.2019г. по нохд № 47/2019г. по описа на Военен съд - София с подсъдим М. Г. К., образувано по протест от ВОП - София и жалба от гр. ищец Н. К. М - К. 
09-03-20
11:00
зала 4, партер
НОХ
62 / 2019
НОХД № 121/2018 г по описа на Военен съд - Пловдив с жалба от адв. Делчо Джубелиев -защитник на под. М. И. М.,възивна жалба от адв. Йордан Давчев -защитник на под. Х. И. И., възивна жалба от адв. Пламен Бонев -процесуал.предст.-поверник на част. обвинител С. Д. срещу присъда № 9 ОТ 04.07.2019 г.по нохд № 121/2018 г ,уведомление от адв. Иван Димов-защитник на под. М. М. ,ч.ж от под. М. М. срещу опр. № 27/11.07.2019 г по нохд № 121/18 г,становище от под.М. М. ,доп. бележки към в.ж от адв.Йордан Давчев -защитинк на под. Х. И.  
© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg