Насрочени дела
Дата
Час
Зала
Вид
Номер
Първоинстанционно дело
19-08-20
10:00
зала 4, партер
НОХ
16 / 2020
присъда № 3/14.05.2020г. по нохд № 2/2020г. по описа на Военен съд - Сливен, образувано по жалби от подс. Р. Н. С. и гр. ищец и ч. обв. С. И. С. 
19-08-20
10:00
зала 4, партер
НЧХ
23 / 2020
внохд №44/2019г. върнато от ВКС с решение № 74/25.06.2020г. с подсъдим Н.В.Б 
19-08-20
11:00
зала 4, партер
НЧХ
26 / 2020
присъда № 5/11.03.2020г. по нчхд № 77/2019г. по описа на Военен съд - Пловдив, образувано по жалби от подсъдимите З. Н. В., Х. В. Б., И. З. И. и от гр. ищец К. В. К.  
28-09-20
11:00
зала 4, партер
НОХ
13 / 2020
Върнато внохд № 3/2019г. от ВКС с решение № 21/15.04.2020г. -ОТМЕНЯВА и връща за ново разглеждане, с подсъдими И.Г.Я. , И.Й.Й и Т.Р.Р 
29-09-20
10:00
зала 4, партер
НОХ
39 / 2019
присъда № 29/04.06.2019 г по внохд № 58/2019 г по описа на Военно-апелативен съд - отменено и върнато за ново разглеждане , образувано под нов номер № 39/2019 г по постъпила жалба на подсъдимите Р. Ц. и М. В. Б. 
© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg