Насрочени дела
Дата
Час
Зала
Вид
Номер
Първоинстанционно дело
01-03-21
09:00
зала4, съдебна палата
НОХ
57 / 2020
присъда № 7/17.06.2020г. по нохд № 16/2020г. по описа на Военен съд - Пловдив, образувано по протест от ВОП - Пловдив и жалба от подс. К. Г. У. 
01-03-21
11:00
зала4, партер
НЧХ
1 / 2021
протокол от 16.12.2020г. по нчхд № 91/2020г. по описа на Военен съд - Сливен, образувано по жалба от частните тъжители С. Я. Я. и В. С. Я. 
09-03-21
10:30
зала 4, партер
НОХ
35 / 2020
присъда № 7 от 08.07.2020 г. ,постановена по НОХД № 24/20 г. по описа на Военен съд Сливен, образувано по въззивна жалба от подсъдим М. П. С. 
15-03-21
10:00
зала4, съдебна палата
НОХ
2 / 2021
присъда № 12/22.12.2020 г. по нохд №69/20 г на ВС-Сливен, образувано по протест от ВОП-Сливен с подсъдим М.А.Й. 
22-03-21
10:00
зала 4, Съдебна палата
НОХ
55 / 2020
Върнато внохд № 62/2019 г . от ВКС с решение № 183/10.12.2019 г. - връща делото за ново разглеждане от друг състав на ВнАС  
24-03-21
10:00
Зала 4, партер
НОХ
36 / 2020
присъда № 8/22.06.2020г. по нохд № 100/2019г. по описа на Военен съд - Пловдив, образувано по жалба от подс. К. Г. П.  
25-03-21
10:00
зала4, Съдебна палата
НОХ
45 / 2020
решение по НОХД1/2020г на ВС-Сливен, образувано по  жалба от .Т .Н.Н 
29-03-21
10:00
Зала 4, съдебната палата
НОХ
30 / 2020
присъда № 6/07.07.2020г. по нохд № 30/2020г. по описа на Военен съд - Сливен, образувано по жалба от подс. П. А. Р.  
13-04-21
10:30
Зала 4, партер
НОХ
39 / 2019
присъда № 29/04.06.2019 г по внохд № 58/2019 г по описа на Военно-апелативен съд - отменено и върнато за ново разглеждане , образувано под нов номер № 39/2019 г по постъпила жалба на подсъдимите Р. Ц. и М. В. Б. 
© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg