Насрочени дела
Дата
Час
Зала
Вид
Номер
Първоинстанционно дело
16-12-19
13:30
зала 4, партер
НОХ
39 / 2019
присъда № 29/04.06.2019 г по внохд № 58/2019 г по описа на Военно-апелативен съд - отменено и върнато за ново разглеждане , образувано под нов номер № 39/2019 г по постъпила жалба на подсъдимите Р. Ц. и М. В. Б. 
16-12-19
10:00
зала 4, партер
НА
61 / 2019
решение № 17/23.10.2019г. по анд № 75/2019г. по описа на Военен съд - Сливен с обвиняма М. С. Г., образувано по протест от ВОП - Сливен 
18-12-19
10:00
зала 4, партер
НОХ
37 / 2018
присъда № 2/22.01.2018 г. по НОХД № 0050/2017 г. по описа на ВС-София, образувано по протест от ВОП-София и жалби от Д. И.Л. и К. И. К. 
18-12-19
10:00
зала 4, партер
НОХ
50 / 2019
присъда № 30/17.07.2019г. по нохд № 50/2019г. по описа на Военен съд - София, образувано по жалба от подс. А. П. Б. 
13-01-20
10:00
зала 4, партер
НА
63 / 2019
решение № 18/24.10.2019г. по анд № 74/2019г. по описа на Военен съд - Сливен с обвиняема В. Й. Н, образувано по протест от ВОП-Сливен 
22-01-20
10:00
зала 4, партер
НОХ
64 / 2019
присъда № 31/16.08.2019г. по нохд № 47/2019г. по описа на Военен съд - София с подсъдим М. Г. К., образувано по протест от ВОП - София и жалба от гр. ищец Н. К. М - К. 
© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg