Насрочени дела
Дата
Час
Зала
Вид
Номер
Първоинстанционно дело
30-11-20
10:00
зала 4, съдебна палата
НЧХ
40 / 2020
решение по ВНОХД91/2019г на СВС, образувано по протест от ВОП-София и жалба от Г.С.А 
02-12-20
11:00
зала 4, Съдебна палата
НОХ
41 / 2020
решение по НОХД52/2020г на ВС-Сливен, образувано по  жалба от Р.Е.Е  
02-12-20
10:00
зала 4, Съдебна палата
НОХ
43 / 2020
решение по НОХД61/2020г на ВС-Сливен, образувано по  жалба от лейт. Г.Г.Т  
03-12-20
10:00
4, партер
НОХ
17 / 2017
Присъда № 3/18.01.2017г. по нохд № 23/2016г. по описа на Военен съд - Пловдив, образувано по жалби от Д. Н. И. (подсъдим) и ИА "ВКи ВПД"-МО (граждански ищец), с подсъдими Д. Н. И. и М. Х. А.  
03-12-20
10:00
4, партер
НОХ
24 / 2017
присъда № 5/22.04.2016 г. по нохд № 171/2015 г. на Военен съд - Сливен, образувано по въззивна жалба от адвокати А. П. и Р. М. – защитници на подсъдимия Д. Н. И.  
09-12-20
10:00
зала 4, партер
НОХ
35 / 2020
присъда № 7 от 08.07.2020 г. ,постановена по НОХД № 24/20 г. по описа на Военен съд Сливен, образувано по въззивна жалба от подсъдим М. П. С. 
09-12-20
10:00
зала4, Съдебна палата
НОХ
45 / 2020
решение по НОХД1/2020г на ВС-Сливен, образувано по  жалба от .Т .Н.Н 
10-12-20
10:00
Зала 4, партер
НОХ
36 / 2020
присъда № 8/22.06.2020г. по нохд № 100/2019г. по описа на Военен съд - Пловдив, образувано по жалба от подс. К. Г. П.  
14-12-20
10:00
зала 4, партер
НОХ
16 / 2020
присъда № 3/14.05.2020г. по нохд № 2/2020г. по описа на Военен съд - Сливен, образувано по жалби от подс. Р. Н. С. и гр. ищец и ч. обв. С. И. С. 
16-12-20
09:30
зала 4, съдебна палата
НОХ
53 / 2018
присъда № 19/02.05.2018 г по нохд № 66 /2017 г по описа на Софийски военен съд,образувано по протест от ВОП София с подсъдим доц. д-А. К. И.  
13-01-21
10:30
Зала 4, партер
НОХ
39 / 2019
присъда № 29/04.06.2019 г по внохд № 58/2019 г по описа на Военно-апелативен съд - отменено и върнато за ново разглеждане , образувано под нов номер № 39/2019 г по постъпила жалба на подсъдимите Р. Ц. и М. В. Б. 
13-01-21
10:00
зала 4, партер
НОХ
33 / 2020
присъд а № 6/02.06.2020 г. по описа на ВС-Пловдив, образувано по жалба от подсъдим С. И. А.  
22-02-21
13:30
зала 4, партер
НОХ
13 / 2020
Върнато внохд № 3/2019г. от ВКС с решение № 21/15.04.2020г. -ОТМЕНЯВА и връща за ново разглеждане, с подсъдими И.Г.Я. , И.Й.Й и Т.Р.Р 
© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg