Определение по чл. 327 НПК
12-07-2017

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ СП-47

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Днес, 12 юли 2017 г., Военно-апелативен съд, в СГРАДАТА НА Военен съд в град Пловдив в ЗАКРИТО заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полковник ВОЛЯ КЪНЕВ

              ЧЛЕНОВЕ:  1. полковникГЕОРГИ ПЕТРОВ                                                    2. Майор ВЕЛИЧКА ВЛАШЕВА

 

разгледа ВНОХД № СП-28/2017 г. по описа на  Военно-апелативен съд –София, докладвано от съдия докладчика майор Величка Влашева.

 

Производството е по реда на чл. 327 от НПК.

…………………………………………………………………………………………………

С оглед на всичко изложено,  след като съдът се съобрази и с изискваният по чл. 327 от НПК, намира че делото ще следва да се насрочи от фазата на съдебното заседание, поради което

                                               О П Р Е Д Е Л И:

 

ВНАСЯ за разглеждане ВНОХД № СП-28/2017 г. по описа на ВоАС – София за разглеждане от фазата на съдебното заседание.

НАСРОЧВА делото за разглеждане за 01.09.2017 г., от 10:30 часа, което ще се  разгледа в гр. София, бул. „Витоша“, № 2 , СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, партер, съдебна зала № 4, за която дата да се призоват СТРАНИТЕ.

Определението е окончателно.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:       1.

 

 

                                                                           2.

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg