Определение
26-07-2017

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

49

 

гр. София., 26 юли 2017 година

 

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

        

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на двадесет и шести юли две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

       ЧЛЕНОВЕ:  полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

                  полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

                                                 

 

разгледа въззивно наказателно общ характер дело № 41 по описа за 2017 година,

докладвано от съдията полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ, образувано по жалба на подсъдимия П. И. И. с искане за разрешение да напусне пределите на Република България, взета му по досъдебно производство № 44-Сл/2011 г. за времето от 04 до 13 август 2017 година за почивка в ***.

Производството е по чл. 68 от НПК.

         Делото е във фаза ново разглеждане пред въззивния съд от стадия на съдебното заседание постановено от състав на ВКС с решение № 184/03.07.2017 г. по КНОХД № 542/2017 г..

В стадия на разпоредително заседание е постъпила молба от подсъдимия по делото П. И. И. – подсъдим по въззивното дело, преди насрочването му за ново разглеждане в съдебно заседание, за разрешение да напусне пределите на Република България, тъй като имал резервация за почивка в ***. Представя съответно ксерокопие от резервация за времето от 05.08 до 12.08. 2017 г.

         Настоящият състав като взе предвид, че досъдебното производство е образувано през 2011 г, а от 17.05.2012 г. е била взета от военния прокурор допълнителна процесуална мярка „Забрана за напускане пределите на РБ“, подсъдимият не е ставал причина неоснователно да се отлага делото, има постоянен адрес и мярка за неотклонение „подписка“, прецени, че няма опасност подсъдимият П. И. да се отклони от следствие и съд, то следва да се уважи жалбата му за напускане пределите на страната за посочения в молбата период от време.

Водим от горното и на основание чл. 68, ал. 7 от НПК Военно- апелативният съд,

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

РАЗРЕШАВА на подсъдимия П. И. И. с ЕГ№ *** по ВНОХД № 41/2017 г. с мярка за неотклонение „Забрана за напускане пределите на Република България“ взета по досъдебно производство № 44-Сл/2011 г. от 17.05.2012 г. да напусне пределите на Република България  за времето от 04 август до 13 август 2017 г. като през този период от време ще пребивава в ***.

Определението може да се протестира от военноапелативния прокурор с частен протест в седмодневен срок от връчването му.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg