Определение по чл. 327 от НПК
08-12-2017
                                   О     П     Р     Е     Д     Е     Л    Е     Н     И     Е

 

  75

 

                                               гр.София, 08.12.17 година

 

            ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД в закрито заседание на осми декември през две хиляди и седемнадесета година в следния състав:

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

                                       ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                                                                полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

           

като разгледа докладваното от съдията  полк. ПЕТЬО Сл.ПЕТКОВ в.н.о.х.д. № 60 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:           

            С Присъда № 15 от 25.05.2017 година по н.о.х.д. № 189/2016 г., състав на Пловдивския военен съд е признал подсъдимия М. Г. Л. младши специалист към филиал „***“ – село К. ЗА ВИНОВЕН В ТОВА,  че на 12.03.2016 година, около 11.00 часа в метален хангар на „***“ – село К., филиал към Национален военноисторически музей – София, при работа с ъглошлайф, в нарушение на т. 25 от „Инструкция за безопасна работа с ръчни преносими електрически инструменти и уреди“, като работил без предпазен отражател за искрите при извършване на „огневи работи“, по непредпазливост запалил в чужд имот намиращото се в него авиационно и неавиационно имущество, собственост на Националния военноисторически музей – София, структура към Министерството на отбраната на Република България и от това са последвали значителни вреди на обща стойност 214 073.00 лева и на основание чл. 331 ал. 2, предл. 2-ро, вр. ал. 1, вр. с чл. 330 ал. 1 и чл. 55 ал. 1, буква „б“, вр. с чл. 42а ал. 3 т. 1, вр. ал. 2 т.т. 1 и 2 го е осъдил на наказание ПРОБАЦИЯ с пробационни мерки „задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмино и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. Подсъдимият е осъден да заплати на Националния военноисторически музей, структура към Министерството на отбраната, обезщетение за причинените от престъплението имуществени вреди, в размер на 214 073.00 (двеста и четиринадест хиляди и седемдесет и три) лева, ведно със законната лихва от 12.03.2016 година. Искът е отхвърлен за разликата между уважения и размер и претендираната сума от 544 320.00 лева.

            Съдът се е произнесъл и по веществените доказателства и разноските по делото.

Присъдата е обжалвана от гражданския ищец Национален военноисторически музей – София, структура към Министерството на обраната. Жалбата е срещу гражданско-осъдителната част на присъдата. Изложени са доводи за незаконосъобразност, необоснованост и допуснати съществени процесуални нарушения, доколкото не са изследвани обстоятелствата, от значение за действителната стойност на унищоженото имущество. Направено е искане за назначаване на нова съдебно авиационна техническа и стоково оценителна експертиза на исторически културни ценности.

Настоящият състав на Военно-апелативния съд намира, че по делото са събрани всички необходими доказателства, относно обстоятелствата по чл. 301 от НПК и за изясняването му от фактическа страна не се налага допълването му с нови доказателства.

По изложените съображения и на основание чл.327 от НПК ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД,

 

О     П    Р    Е    Д    Е     Л      И       :

          

НАСРОЧВА делото в открито съдебно заседание на 15.01.2018 година от 10.00 часа, за която дата да се призоват страните.

            НЕ ДОПУСКА събирането на нови доказателства пред настоящата инстанция.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

                                   

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                 

ЧЛЕНОВЕ:

1.

 

 

2.

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg