Определение по чл. 327 от НПК
19-01-2018

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 4

 

гр. София,  16 януари 2018 година

 

          Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на 16 януари две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

                                       ЧЛЕНОВЕ: полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

                                                    полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

                            

 

като разгледа докладваното от съдията полк. ДИМИТЪР ФИКИИН, ВНОХД № 63 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

          С присъда от 25.10.2017 г., постановена по НОХД № 39/2017 г. по описа на Софийския военен съд, съставът на съда е признал подсъдимия сержант С. В. С. от в.ф. … - Г. Б., за виновен в това, че:

На 08.08.2016 г., около 17,45 часа в гр. С, кв. „Г.“, в градинката между бл. ... и бл. ... чрез нанасяне на удари с ръце и крака причинил на гр. лице П. А. И. от С. разстройство на здравето извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК, като деянието е извършено по хулигански подбуди, поради което и на осн. чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 1 от НК и чл. 54 от НК е осъден на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На 08.08.2016 г., около 17,45 часа в гр. С, кв. „Г.“, в градинката между бл. ... и бл. ... се заканил с убийство на гр.лице П. А. И. от С. и това заканване би могло да възбуди у нея основателен страх за осъществяването му, поради което и на осн. чл. 144, ал. 3, вр. ал. 1 от НК и чл. 54 от НК е осъден на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 23, ал. 1 от НК на подсъдимия сержант С. В. С. е наложено НАЙ-ТЕЖКОТО от така определените наказания, а именно – ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК е отложено изтърпяването на наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.

Съдът е признал сержант С. В. С. за НЕВИНОВЕН да е извършил отделно престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 2 от НК и го е оправдал по обвинението в тази му част.

Подсъдимият е осъден да заплати на държавата в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на СВС сумата от 650,36 лв. (шестотин и петдесет лева и 36 ст.) съдебно-деловодни разноски по делото.

Присъдата е обжалвана от защитниците на подсъдимия С. В. С. – адв. Цветан Илиев и адв. Красимир Григоров, и двамата от САК. Присъдата се обжалва в частта, в която сержант С. В. С. е осъден за извършени престъпления по чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 1 от НК и по чл. 144, ал. 3, вр. ал. 1 от НК, като се твърди, че присъдата е незаконосъобразна и необоснована - при постановяването й е нарушен закона, допуснати са множество съществени процесуални нарушения. Сочи се, че и наложеното наказание е явно несправедливо, тъй като и деянията не са осъществени нито от обективна, нито от субективна страна.

От адв. Григоров е постъпило допълнение към жалбата, в което обстойно са изложени доводи и аргументи в подкрепа на изложените във въззивната жалба основания, посочени за отмяна на атакувания съдебен акт.

Иска се обжалваната присъда да бъде отменена и постановена нова, като подсъдимият бъде изцяло оправдан на осн. чл. 336, ал. 1, т. 3 НПК.

От страните не са направени искания за събиране на нови доказателства по делото.

Настоящият състав на Военно-апелативния съд намира, че по делото са събрани всички необходими доказателства относно обстоятелствата по чл. 301 НПК и за изясняването му от фактическа страна не се налага събирането на нови доказателства.

По изложените съображения и на основание чл. 327 НПК Военно-апелативният съд,

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

НАСРОЧВА делото в открито съдебно заседание на 07.02.2018 г. – 10 ч., което ще се проведе в гр. София, Съдебна палата, Партер, зала № 4, за която дата да се призоват страните, като на подсъдимия се укаже, че явяването му е задължително.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                             ЧЛЕНОВЕ: 1.                         2.

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg