Определение по чл. 327 от НПК
20-02-2018

                    О     П     Р     Е     Д     Е     Л    Е     Н     И     Е

 

№ 10

 

                                  гр.С., 19.02.2017 година

 

            ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД в закрито заседание на деветнадесети февруари през две хиляди и осемнадесета година в следния състав:

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

                                ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                                                       полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

           

като разгледа докладваното от съдията  полк. ПЕТЬО Сл.ПЕТКОВ в.н.о.х.д. № 5 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:               

            С Присъда № 21 от 20.12.2017 година по н.о.х.д. № 109/2017 г., състав на Сливенския военен съд е признал подсъдимите редник трети клас А.И.Г. от в.ф. ....... – С. и гражданско лице Н.Л.Л. от град С. ЗА ВИНОВНИ В ТОВА,  че на 31.07.2017 година, около 01.10 часа в бар „…“ град П. в съучастие като съизвършители противозаконно присвоили парична сума от 880.00 (осемстотин и осемдесет) лева собственост на С.Д., коятои пазили, като сумата била изцяло възстановена до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд и на основание чл.  206 ал. 6 т. 1, вр. ал. 1, вр. с чл. 20 ал. 2 и чл. 78а ал. ал. 1 и 5, вр. с чл. 218б ал. 1 от НК ги е ОСВОБОДИЛ ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ като им е наложил АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ „ГЛОБА“ в размер на по 300 (триста) лева на всеки и ги е оправдал по обвинението по чл. 197 т. 1, вр. с чл. 194 ал. 1 от НК.

            Съдът се е произнесъл и по веществените доказателства и разноските по делото.

Присъдата е обжалвана от защитника на подсъдимия А.И.Г. – адвокат Венко Пенчев. В жалбата и в допълнение към нея се сочат доводи за незаконосъобразност и необснованост на първоинстанционната присъда, за допуснати съществени процесуални нарушения и за явна несправедливост на наложеното му наказание. Изтъква се, че Г. не е взел чантичката на пострадалия за да вземе парите в нея, а защото е търсил цигари.  Никой от разпитаните свидетели не бил видял този подсъдим да отнема каквото и да било от чантичката на С.Д.. В този смисъл правдоподобни били обясненията на Г., който заявил, че само е подал чантичката на Н.Л.Л., питайки я, дали в нея има цигари. Като видяла, че няма цигари, тя му я върнала. Самият Г. не знаел, че Л. е взела пари от чантичката. Жалбоподателят счита, че деянието не е осъществено нито от обективна, нито от субективна страна. У Г. не били открити и иззети банкноти, които са предмет на обсебване или кражба. Липсвали доказателства за съучастие между Г. и Л., както от обективна, така и от субективна страна. Присъдата почивала на доказателствени средства, несъбрани по реда предвиден в НПК. Неправилно бил приет и кредитиран протоколът за оглед на веществени доказателствени средства от 08.08.2017 година, понеже в НПК липсвал такъв способ за събиране на доказателства. Този видеозапис бил предаден от управителя на заведението на преносима флаш – памет. Липсвал и протокол за изземване на такъв видеофайл. Неправилно била установена сумата, предмет на престъплението само въз основа на показанията на пострадалия Д.. Счита също така, че извършеното деяние съставлява маловажен случай на обсебване и с оглед разпоредбата на чл. 305 ал. 6 от НПК (ДВ брой 63 от 2017 година, в сила от 05.11.2017 година), съдът е трябвало да оправдае подсъдимите, понеже деянието не било престъпление от общ характер, а след това да ги освободи от наказателна отговорност и да им наложи административно наказание глоба. Иска се отмяна на присъдата и постановяване на нова такава, с която подсъдимият Г. да бъде признат за невиновен и оправдан по възведеното му обвинение.    

Настоящият състав на Военно-апелативния съд намира, че по делото са събрани всички необходими доказателства, относно обстоятелствата по чл. 301 от НПК и за изясняването му от фактическа страна не се налага допълването му с нови доказателства.

По изложените съображения и на основание чл.327 от НПК ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД,

 

О     П    Р    Е    Д    Е     Л      И       :      

НАСРОЧВА делото в открито съдебно заседание на 19.03.2018 година от 10.00 часа, за която дата да се призоват страните.

            НЕ ДОПУСКА събирането на нови доказателства пред настоящата инстанция.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

                                   

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                 

ЧЛЕНОВЕ:

1.

 

 

2.

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg