Определение по чл. 327 от НПК
26-02-2018
                                   О     П     Р     Е     Д     Е     Л    Е     Н     И     Е

 

№ 20

 

                                                гр.София, 26.02.2017 година

 

            ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД в закрито заседание на двадесет и втори  февруари през две хиляди и осемнадесета година в следния състав:

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

                                        ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                                                                полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

           

като разгледа докладваното от съдията  полк. ПЕТЬО Сл.ПЕТКОВ в.н.о.х.д. № П-12 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:               

            ……………………………………………………………………………………………………….

По изложените съображения и на основание чл.327 от НПК ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД,

 

О     П    Р    Е    Д    Е     Л      И       :      

НАСРОЧВА делото в открито съдебно заседание на 19.03.2018 година от 10.00 часа, за която дата да се призоват страните.

            НЕ ДОПУСКА събирането на нови доказателства пред настоящата инстанция.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

                                   

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                 

ЧЛЕНОВЕ:

1.

 

 

2.

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg