Определение по чл. 327 от НПК
08-08-2018

    О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

49

 

гр. София,08.08.2018 година

 

В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на трети август две хиляди и осемнадесета година , в състав:

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк.ЦАНЬО АНГЕЛОВ  

ЧЛЕНОВЕ:  полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                                                 полк.ПЕТЬО СЛ. ПЕТКОВ

                                                         

при секретар Таня Димчева

разгледа въззивно наказателно дело от общ характер № 0037/ 2018 г по описа за 2018 година, докладвано от съдията полк. АНГЕЛОВ, образувано по протест на Софийската окръжна военна прокуратура и по жалби на подсъдимите ………….. К.К. ……….. и на Д.И.Л.  срещу присъда № 2 от 22 януари 2018 г. по НОХД 0050/ 2017 г.на Софийския военен  съд.

 

 

         ……………………………………………………………..

Предвид гореизложеното и на основание чл. 327 НПК  Военно-апелативен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

        

         ДЕЛОТО ДА СЕ НАСРОЧИ за разглеждане в открито съдебно заседание на 03.10.2018 г. от 10.00 часа в гр. София, Съдебна палата, партерен етаж, зала № 4, за която дата ДА СЕ ПРИЗОВАТ страните.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест.

          

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

            ЧЛЕНОВЕ:   

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg