Определение
21-06-2019
О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 32

София, 21 юни 2019 г.

 

              В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на двадесет и първи юни две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:   полк.  ДИМИТЪР ФИКИИН

           ЧЛЕНОВЕ:  полк.  СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ

                             полк.  РУМЕН ПЕТКОВ

 

при секретар Таня Димчева

разгледа въззивно наказателно дело № 53 по описа за 2018 година,

докладвано от съдията  полк. СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ,

 

Настоящият състав намира, че за правилното изясняване на обстоятелствата по делото следва да бъде допуснат и проведен повторен разпит на вещите лица ………. П.И.А., Д.М.К. и Д.А.С., изготвили Повторната съдебно-икономическа и оценителна експертиза, приложена на 6 -91, т. 84 ДП и Допълнителната експертиза към нея, приложена на л. 77-89, т. 242 ДП.

 

       Поради изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДОПУСКА повторен разпит на вещите лица ………... П.И.А., Д.М.К. и Д.А.С., които да бъдат призовани за съдебното заседание на 15.07.2019 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

2.

  

 

       

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg