Определение по чл. 327 от НПК
16-01-2019

   О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 4

 

гр. София,  16 януари  2019 година

 

                                          В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на шестнадесети януари две хиляди и деветнадесета година , в състав:

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк.ЦАНЬО АНГЕЛОВ  

                        ЧЛЕНОВЕ:  полк.ГЕНКО ДРАГИЕВ

                                            полк.РУМЕН ПЕТКОВ

                                                         

при секретар Таня Димчева

разгледа въззивно наказателно дело от общ характер № 77 по описа за 2018 година, докладвано от съдията полк. АНГЕЛОВ, образувано по протест на Софийската окръжна военна прокуратура срещу присъда № 60 от 11.12.2018 г. по НОХД 272/ 2018 г. на Софийския военен съд.

 

 

         Производството е по реда на чл.327 от НПК.

         С присъдата Софийският военен съд е признал подсъдимия ст.серж. от резерва М.М.Д. от в.ф...... В. за невинен в това, че на 5.05.2018 г. в гр.В. да е управлявал моторно превозно средства лек автомобил „……….“, с рег.№ ………. след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта 1,44 промила, установена по надлежния ред, поради което го е оправдал по обвинението за извършено престъпление по чл.343б, ал.1 НК.

         Срещу присъдата е подаден протест от Софийската окръжна военна прокуратура. В протеста и допълнението към него се излагат доводи за необоснованост на присъдата. Съдът е постановил оправдателната присъда като се е позовал  само на доказателствата събрани в съдебно заседание. Игнорирани са напълно доказателствата от досъдебното производство, които по несъмнен начин установяват, че подсъдимият е управлявал моторното превозно средство в пияно състояние с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила. С оглед на тези доводи се иска отмяна на присъдата и постановяване на нова, с която подсъдимият да бъде признат за виновен и осъден по повдигнатото обвинение. Според изричното становище на прокуратурата е, че за правилното решаване на делото не е необходимо събирането на нови доказателства.

         Защитата на подсъдимия и той самия не е депозирал писмено становище по протеста на прокуратурата.

         Военно-апелативният съд намира, че на този етап от процеса са налице всички условия за разглеждане на делото по реда на въззивното производство.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 327 НПК  Военно-апелативен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

        

         НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 20.02.2019  от 9.00 часа в гр. София, Съдебна палата, партерен етаж, зала № 4, за която дата ДА СЕ ПРИЗОВАТ страните.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест.

          

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

            ЧЛЕНОВЕ:   

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg