Определение по чл. 327 от НПК
04-02-2019
                       О     П     Р     Е     Д     Е     Л    Е     Н     И     Е

                                                          5

                                    гр.София, 04.02.2019 година

 

            ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД в закрито заседание на четвърти февруари през две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

                                       ЧЛЕНОВЕ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                                                                полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

като разгледа докладваното от съдията  полк. ПЕТЬО Сл.ПЕТКОВ в.н.о.х.д. № 01 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното:           

            С Присъда № 16/23 октомври 2018 година състав на Пловдивския военен съд е признал подсъдимия редник Н.Д.Б. от в.ф. ..... – П. за невинен в това, че на 23.09.2017 година за времето от 00:07 часа до 00:43 часа се е заканил с убийство на Д.К.И. чрез съобщения изпратени по мобилно приложение  Viber като заканата могла да възбуди у И. основателен страх за осъществяването и и го е оправдал по обвинението по чл. 144 ал. 3, вр. ал. 1 от НК. Съдът е отхвърлил предявения граждански иск от Д.К.И. срещу подсъдимия за сумата от 5 000 (пет хиляди) лева за претърпени от престъплението неимуществени вреди като неоснователен и недоказан.            Произнесъл се е и по веществените доказателства и разноските по делото.

Присъдата е протестирана от военния прокурор и обжалвана от частния обвинител и граждански ищец Д.К.И.. В протеста се сочат доводи за незаконосъобразност на постановената оправдателна присъда. Изтъква се, че при правилно установените фактически положения съдът незаконосъобразно е приел, че не е осъществен състава на престъплението по чл. 144 ал. 3 от НК. В жалбата на частния обвинител и граждански ищец се сочат доводи за незаконосъобразност и необоснованост на присъдата и за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Изтъква се, че съдът неправилно е приел, че целта на отправените закани с убийство била да принуди Д. И. да вижда детето си. Посочва се, че ако Б. е имал проблеми с виждането на детето си, то не е имало необходимост той да се заканва с убийство на Д. И., понеже тя не е негова майка. Погрешна била и тезата на съда, че Б. има право с незаконни средства, заканвайки се с убийство, да брани собствените си интереси. Съдът в нарушение на процесуалните правила изслушал записи направени от подсъдимия с телефона му, в които женски глас го обижда. Необосновано съдът е приел, че този глас е на Д. И., макар доказателства в тази насока да няма. Посочва се, че изслушаните записи са негодно доказателствено средство, понеже не са изготвени по реда на НПК. Неправилен бил и изводът на съда, че пострадалата И. трябвало да промени начина си на живот вследствие на страха от оправените заплахи. Сочи се в допълнение към жалбата, че съдебната практика на ВКС не изисква такава промяна, а само възможност за пораждане на такъв страх. Престъплението по чл. 144 ал. 3 от НК не изисква наличието на страх у пострадалата, а само възможност заканите да породят такъв, което в случая е налице. В протеста и в жалбата на частния обвинител и граждански ищец се иска отмяна на присъдата и постановяване на нова, с която подсъдимият да бъде признат за виновен и осъден по обвинението по чл. 144 ал. 3 от НК.

Съставът на Военно-апелативния съд намира, че по делото са събрани всички необходими доказателства, относно обстоятелствата по чл. 301 от НПК и за изясняването му от фактическа страна не се налага допълването му с нови доказателства.

По изложените съображения и на основание чл.327 от НПК ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД,

 

О     П    Р    Е    Д    Е     Л      И       :   

НАСРОЧВА делото в открито съдебно заседание на 27.02.2019 година от 10.00 часа, за която дата да се призоват страните.

            НЕ ДОПУСКА събирането на нови доказателства пред настоящата инстанция.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

                                   

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                 

ЧЛЕНОВЕ:

1.

 

2.

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg