Определение по чл. 327 от НПК
11-06-2019

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

                                                    № 31

 

гр. София, 11.06.2019 година

 

В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на десети юни две хиляди и деветнадесета година , в състав:

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк.ЦАНЬО АНГЕЛОВ 

ЧЛЕНОВЕ:  полк.СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ

                                                 полк.ПЕТЬО СЛ. ПЕТКОВ

                                                         

при секретар Таня Димчева

разгледа въззивно наказателно дело от общ характер № 07 по описа за 2019 година, докладвано от съдията полк. АНГЕЛОВ, образувано по протест на Софийската окръжна военна прокуратура срещу присъда № 46 от 28.09.2018 г. по НОХД 0204/ 2016 г. на Софийския военен съд.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 327 НПК  Военно-апелативен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

        

         ДЕЛОТО ДА СЕ НАСРОЧИ за разглеждане в открито съдебно заседание на 11 юли от 10.00 часа в гр. София, Съдебна палата, партерен етаж, зала № 4, за която дата ДА СЕ ПРИЗОВАТ страните

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест.

          

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

            ЧЛЕНОВЕ:   

 

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg