Определение по чл. 327 от НПК
10-06-2019

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

29

 

гр. София, 10 юни 2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на десети юни две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

          ЧЛЕНОВЕ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                               полк. СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ

 

 

разгледа въззивно административно наказателно дело № 27 по описа за 2019г. докладвано от съдията полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ,

образувано и жалба на адв. С. К. - защитник на обвиняемия сержант С. Н. Ш. от в.ф. … - П. срещу решение № 5/20.05.2019 г. по АНД № 31/2019 г. по описа на Военен съд – гр. Пловдив.

         С решението състав на Пловдивски военен съд е признал за виновен сержант Ст. Н. Ш.  от в.ф. …. – гр. П. за виновен, в маловажен случай, като длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК – командир на инженерно-техническо отделение в щабен взвод на … бригада „….“ на формированието, присвоил чужди вещи – 203,400 / двеста и три литра и 400 милилитра/ дизелово гориво на стойност 526.81 лв. собственост на в.ф. …. – гр. П., връчени му в това му качество да ги пази и управлява – престъпление по чл. 204, б.“а“, вр. чл. 201 от НК, като на основание чл. 78а от НК го е освободил от наказателна отговорност и му е наложил административно наказание глоба в размер на 1000/хиляда/ лева в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Военен съд – гр. Пловдив.

         Пловдивски военен съд се е произнесъл и по разноските и веществените доказателства по делото.

Настоящият състав на Военно-апелативния съд, като взе предвид, че страните нямат доказателствени искания, делото може да бъде насрочено за разглеждане по реда на въззивното производство.

Предвид горното и на основание чл. 327 от НПК съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 10.07.2019 г. от 10.00 часа, в гр. София, Съдебна палата, Партер, зала № 4, за която дата да се призоват страните.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:                  

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg