Определение по чл. 327 от НПК
30-10-2019

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 61

 

гр. София, 29.10.2019 година

 

В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на двадесет и осми октомври две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк.ДИМИТЪР ФИКИИН  

ЧЛЕНОВЕ:  полк.ГЕНКО ДРАГИЕВ

                                                 полк.ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                                                         

при секретар Таня Димчева

разгледа въззивно наказателно дело от частен характер № 52 по описа за 2019 година, докладвано от съдията полк. АНГЕЛОВ, образувано по жалба на частната тъжителка Й.К.Х. от гр.С. срещу присъда № 29 от 15.07.2019 г. по НЧХД 308/2018 г. на Софийския военен съд.

 

 

         Производството е по реда на чл.327 от НПК.

         С обжалваната присъда Софийският военен съд е признал подсъдимият …….Д.Х.Х. - командир на в.ф. .......-Г.М. за невинен, в това че:

1.На 12.05.2018 г. около 20,30 ч в гр.С., ул.“........“, №., ет.., във всекидневната на апартамент № .. и № .. да е причинил на бившата си съпруга Й.К.Х. лека телесна повреда, изразяваща се в причиняване на болка и страдание без разстройство на здравето, поради което е оправдан по обвинението по чл.130, ал.2 НК.

2.На 12.05.2018 г. около 19, 30 ч. в гр.С., ул.“ ………….“, № ., ет.., ап… да е влязъл в чуждо жилище, като употребил за това сила, поради което е оправдан по обвинението по чл.170, ал.1 алт.1 НК.

3.На 12.05.2018 г. около 19,30 ч. в гр.С., ул.“........“, №., ет.. ап…, противозаконно да е останал в чуждо жилище, въпреки изричната покана да го напусне, поради което е оправдан по обвинението по чл.170, ал.4 НК.

Съдът е отхвърлил изцяло предявените от частния тъжител срещу подсъдимия граждански искове за претърпени неимуществени вреди.

Съдът е осъдил частния тъжител да заплати разноските по делото.

         Във въззивната жалба на частния тъжител се иска отмяна на присъдата и постановяване на нова, с която подсъдимият да бъде признат за виновен и осъден по повдигнатите обвинения. В жалбата не се сочат конкретни факти и обстоятелства. Само се твърди, че присъдата е необоснована, незаконосъобразна и е постановена в нарушение на процесуалните правила. Към този момент не са отправени искания за нови доказателства.

         Военно-апелативният съд намира, че са налице условията за разглеждане на делото по реда на въззивното производство.

         Предвид гореизложеното и на основание чл. 327 НПК  Военно-апелативен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

        

         ДЕЛОТО ДА СЕ НАСРОЧИ за разглеждане в открито съдебно заседание на 13.11.2019 г. от 10.00 часа в гр. София, Съдебна палата, партерен етаж, зала № 4, за която дата ДА СЕ ПРИЗОВАТ страните.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест.

          

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

            ЧЛЕНОВЕ:   

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg