Определение по чл. 327 от НПК
04-12-2019

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

68

 

гр. София,  04.12.2019 година

 

         Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на четвърти декември две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

   ЧЛЕНОВЕ: полк. СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ

                      полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                           

при секретар Таня Димчева

разгледа ВАНД № 63 по описа за 2019 г.,

докладвано от съдията полк. РУМЕН ПЕТКОВ,

образувано по протест на военен прокурор при ВОП – С., срещу решение № 18/24.10.2019 г.  по анд № 74/2019 г. по описа на Военен съд – С..

 

 

С решение № 18 от 24.10.2019 г. по анд № 74/2019 г. по описа на Военен съд – С. е признал за невиновна обвиняемата ….. В.Й.Н. от военно формирование ..... – М. за това, че на 18.02.2019 г. към 14.50 часа и на 19.02.2019 г. към 04.40 часа във военно формирование ..... – М., в качеството си на лице от денонощния наряд на формированието – помощник дежурен по контролно-пропусквателен пункт умишлено да е нарушила уставните правила на вътрешната служба като случаят да е маловажен – престъпление по чл. 391, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 304 от НПК във вр. с чл. 9, ал. 2, пр. 2 от НК е оправдана по това обвинение. 

 

 

В срока по чл. 319, ал. 1 от НПК е постъпил протест от военен прокурор при ВОП – С., в който се правят доводи за неправилност и незаконосъобразност на първоинстанционния съдебен акт, тъй като е постановено в нарушение на материалния закон.

Твърди се, че съдът неправилно е преценил обстоятелствата по делото и представените доказателства, като не е извършил задълбочен анализ относно съставомерността на деянието. Също така се правят доводи, че решението не е мотивирано и не намира опора в събрания доказателствен материал. В тази насока се излагат подробни възражения, като се сочат събраните гласни доказателства, както и обясненията на обвиняемата. Прави се анализ на разпоредбата на чл. 391, ал. 1 от НК.

Прави се искане да се отмени решението на първоинстанционния съд и да се постанови ново, с което да се признае ….. В.Й.Н. за виновна по предявеното обвинение по чл. 391, ал. 1 от НК.

Не се прави искане за допълването на делото с нови доказателства.

Обвиняемата ...... Н. и нейният адвокат не са депозирали писмено становище по протеста.

 

Настоящият състав на Военно-апелативния съд, като съобрази направеното в протеста искане и след съвещание намира, че на този етап не следва да се провежда по делото въззивно съдебно следствие и допълването на същото с нови доказателства.

Делото следва да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание на 13 януари 2020 година от 10 часа, в гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, зала № 4, партер, за което да се призоват страните.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 327 НПК Военно-апелативният съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

         НАСРОЧВА  ванд № 63/2019 г. по описа на Военно-апелативния съд за разглеждане в открито съдебно заседание на 13 януари 2020 година от 10 часа, в гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, зала № 4, партер, за което да се призоват страните:

         ПРОКУРОР от Военно-апелативна прокуратура.

ОБВИНЯЕМАТА …… В.Й.Н. от военно формирование ..... - М..

НЕ ДОПУСКА провеждането на въззивно съдебно следствие.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд на Република България.

 

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                           

 

                                                                                            ЧЛЕНОВЕ:                                                                                         

 

                                                                                                               

                                                                                                                  

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg