Определение по чл. 327 от НПК
12-12-2019

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

69

 

гр. София, 12.12.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на дванадесети декември две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

ЧЛЕНОВЕ: полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

  полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

 

 

разгледа въззивно наказателно общ характер дело № 62 по описа за 2019 г. докладвано от съдията полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ,

образувано и жалби от подсъдимите М.М., чрез защитниците му – адв. Д.Д. и адв. И.Д. и подсъдимия гр.л. Х.И., чрез защитниците му – адв. П.Б. и Й.Д. срещу присъда № 9/04.07.2019 г. по НОХД № 121/2018 г. по описа на Военен съд – гр. П., както и въззивна жалба от пострадалия – частен обвинител С.Г.Д. чрез повереника му – адв. П.Б..

Заедно с присъдата адв. Д. обжалва и определение № 27/11.07.2019 г. постановено по НОХД № 121/2018 г. по описа на ВС – П., с което се допълва присъда № 9/04.07.2019 г. за присъдени разноски по същото дело.

С присъда № 9/19 г. по НОХД № 121/2018 г. състав на П.ски военен съд е осъдил подсъдимите,

1. редник М.И.М. от в.ф. .....-А., роден на ………….. г. в гр. А., обл. П., живущ в гр. А., ул. „………” №.., ет.., българин, български гражданин, със средно образование, не женен, не осъждан, с ЕГН ………. и

2. ц.л. Х.И. И., роден на ………. г. в гр. П., обл. П., живущ в гр. П., ул. „…….” № .., ет.., ап…, българин, български гражданин, със средно образование, неженен и неосъждан, ЕГН: ……….,

като ги е признал за виновни в това, че на 25.02.2018 год. около 21.50 часа в гр. П., обл. П. на кръстовището на бул. „……” с ул. „…….” по хулигански подбуди двамата в съучастие и с други неустановени лица, всички като съизвършители, причинили две средни телесни повреди на ц.л. С.Г.Д. ЕГН:………. от гр. П. – нараняване, което прониква в черепната кухина, изразило се в линейно счупване на черепния покрив, счупване на основата на черепа и наличие на въздух в черепната кухина, както и разстройство на здравето временно опасно за живота, изразило се в малък кръвоизлив под твърдата мозъчна обвивка, поради което и на основание чл. 131, ал. 1, т. 12, пр. 1, вр. чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК  и чл. 54 от НК като ги е осъдил, както следва:

-                     подсъдимия редник М.И.М. – ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА,

-                     подсъдимия ц.л. Х.И. И. – ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК съдът е отложил изпълнението на така наложените наказания на подсъдимите за срок от по ПЕТ ГОДИНИ за всеки подсъдим.

Производството е по реда на чл. 327 от НПК.

Съдът като взе предвид, че страните имат доказателствени искания, за които следва да се даде обосновка и становище от страните, то делото може да бъде насрочено за разглеждане по реда на въззивното производство, като в съдебно заседание ще се вземе отношение по направените искания.

Предвид горното и на основание чл. 327 от НПК съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 13.01 .2020 г. от 11.00 часа, в гр. София, Съдебна палата, Партер, зала № 4, за която дата да се призоват страните.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:                  

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg