Определение по чл. 327 от НПК
25-11-2019

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 66

 

гр. София,  25 ноември 2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на двадесет и пети ноември две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

         ЧЛЕНОВЕ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                               полк. СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ

 

 

разгледа въззивно административно наказателно дело № 65 по описа за 2019г. докладвано от съдията полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ,

образувано по протест на прокурор при Военноокръжна прокуратура – гр. Сливен срещу решение № 19/31.10.2019 г. по АНД № 91/2019 г. по описа на Военен съд – гр. Сливен.

         С решението състав на Сливенски военен съд е признал за невинен майор Р. Е. С. от в.ф. … – гр. Ш. за периода от 09.07.2018 г. до 08.03.2019 г. в гр. Ш., във военно формирование …, на единадесет пъти, при условията на продължавано престъпление, съзнателно се ползвал от неистински документ – копие на договор за наем от 26.06.2018 г. на недвижим имот – двустаен апартамент, находящ се в гр. Ш., ул. „….“ № …, вх. …, ет…, ап. … и го употребил, като го представил пред жилищната комисия и командването на военното формирование, когато от него за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност – престъпление по чл. 316, вр. чл. 309, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 304 от НПК, вр. чл. 9, ал. 2, предложение 2-ро от НК го оправдал по това обвинение.

         Сливенски военен съд се е произнесъл и по разноските по делото.

Настоящият състав на Военно-апелативния съд, като взе предвид, че страните нямат доказателствени искания, делото може да бъде насрочено за разглеждане по реда на въззивното производство.

Предвид горното и на основание чл. 327 от НПК съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 11.12.2019 г. от 10.00 часа, в гр. София, Съдебна палата, Партер, зала № 4, за която дата да се призоват страните.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:                  

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg