Присъда
09-06-2020

П  Р  И  С  Ъ  Д  А

 

№ 12

                                

гр. София, 09.06.2020 година

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Военно-апелативният съд на Република България в открито съдебно заседание на девети юни, две хиляди и двадесета година, в състав:

          

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                   ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                                        полк. ПЕТЬО ПЕТКОВ

                                                         

при секретар Таня Димчева

и с участието на прокурор полк. Красимир Колев от Военно-апелативна прокуратура, разгледа въззивно наказателно дело от общ характер № 73 по описа за 2019 година, докладвано от съдия полк. РУМЕН ПЕТКОВ, образувано по протест от ……. А. Д. У., прокурор при ВОП – П., жалба от адв. К. З. Н. от АК – П., повереник на Л. Д. М. – М., Б. П. М., В. Л. Н. и Н. Н. Л. – майка и законен представител на Г. Д. Л. и въззивна жалба от ... …. А. Ж. Ж. от военно формирование ….. – П., чрез защитника му адв. К. Е. от АК – П. срещу присъда № 13 от 15.10.2019 г. по нохд № 115/2018 г. по описа на Военен съд – П.. 

Военно-апелативният съд, след съвещание и на основание чл.334, т. 1 и чл.336, ал. 1, т. 3  от НПК

П   Р   И   С   Ъ   Д   И :

ОТМЕНЯ присъда № 13/15.10.2019 г. по НОХД № 115/2018 г. по описа на Военен съд П. В ЧАСТТА, с която подсъдимият ... …. А. Ж. Ж. от военно формирование ….. – П. е осъден:

 

- по чл. 119, вр. чл. 115 и чл. 54 от НК на четири години и три месеца лишаване от свобода, като е признат за невинен и оправдан по обвинението, по чл. 115 от НК,

- по чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС да изтърпи наказанието лишаване от свобода при първоначален общ режим,

- по чл. 59, ал. 1 от НК където е приспаднато времето през което е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража“ от 21.05.2018 г. до 30.05.2018 г.,

- по чл. 53, ал. 1, б. „а“ от НК с отнемане в полза на държавата веществените доказателства принадлежащи на подсъдимия послужили за извършване на инкриминираното умишлено престъпление:

                        -двустранно наточен нож черен на цвят, като острието от едната страна е назъбено с надпис „SOG“ – 1бр.

                        -черна текстилна кания за нож – 1 бр.,

- по чл. 169, ал. 3 от НПК с осъждане на подсъдимия да заплати в полза на държавата по бюджета на съдебната власт, по сметка на Военен съд – П. направени по делото разноски в съдебно заседание в размер на 4 687.60 лева, а по сметка на РС “Военна полиция“ П. направените на досъдебното производство разноски в размер на 2 707.83 лева, както и при липса на доброволно изпълнение, държавна такса от 10.00 лева за служебно издаване на два изпълнителни листа и вместо нея постановява НОВА ПРИСЪДА, с която

ПРИЗНАВА подсъдимия …. …. А. Ж. Ж. ЗА НЕВИНЕН в това, на 20.05.2018 г. между 23.14 и 23.20 часа, в междублоковото пространство, пред бл. № .. на бул. „……. ……“ гр. П., умишлено да е умъртвил другиго – Д. Л. Л. от гр. С., нанасяйки му с нож, с надпис „SOG“, четири прободно-порезни наранявания на гръдния кош отпред и по лявата му странична повърхност, като само едното от тях да е проникнало в гръдната кухина, а останалите три да са завършвали в меките тъкани на предната и страничната гръдна стена, и други наранявания, като причината за смъртта на Д. Л. се дължала на остра кръвозагуба, настъпила в резултат на прободно-порезното нараняване в областта на гръдния кош със засягане на левия бял дроб и сърцето, при което общата кръвозагуба се дължала, както на вътрешните кръвоизливи в гръдната кухина и сърдечната тампонада, резултат на срязване на околосърцевата торбичка и на лява сърдечна камера, нараняването на левия бял дроб, така и на външното кървене от всички рани и на основание чл. 12, ал. 1 от НК и чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по обвинението по чл. 115 от НК.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: двустранно наточен нож черен на цвят, като острието от едната страна е назъбено с надпис „SOG“ – 1бр. и черна текстилна кания за нож – 1 бр. да се върнат на ... …. А. Ж. Ж. от военно формирование …… – П..

На основание чл. 189, ал. 4 от НПК направените разноски по делото ОСТАВАТ за сметка на Държавата.

ПОТВЪРЖДАВА първоинстанционната присъда в ЧАСТТА относно веществените доказателства, които следва да се върнат на ... …. А. Ж. Ж. и на Л. Д. М. – М. и тези които следва да бъдат унищожени.

ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана в ПЕТНАДЕСЕТ ДНЕВЕН срок от днес пред Върховния касационен съд на Република България.

            

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                              2.

 

 

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg