Определение по чл. 327 от НПК
05-03-2020
      О     П     Р     Е     Д     Е     Л    Е     Н     И     Е                                                 № 11              гр.София, 05 март 2020 година

            ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД в закрито заседание на пети март, две хиляди и двадесета година, в следния състав:

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЮЛИЯН БАНКОВ

                                    ЧЛЕНОВЕ: полк. ВАНКО АНГЕЛОВ

                                                         .....олк. ЛИДИЯ ЕВЛОГИЕВА

като разгледа докладваното от съдията  полковник  ВАНКО АНГЕЛОВ в.н.о.х.д. № 3 по описа за 2020 година и за да се произнесе, взе предвид следното:            

            С Присъда № 8/10 май 2018 година по нохд № 120/2017 година състав на Пловдивския военен съд е признал подсъдимия ...... Е.К.Е., .......... – гр. К. за невинен в това, че на 18.11.2016 г. в гр.К., област К., ул.“.....“ № .. и в землището на с.К., област К. да е държал огнестрелни оръжия,  боеприпаси и пиротехнически изделия, без да има за това надлежно разрешение:

- ловна нарезна карабина   с № „......“,  кал.7,62х54мм.,  с подменена цев и самоделно набит номер на цевта, технически изправна и годна да произвежда изстрели,

- ловна нарезна пушка марка „........“ с № ........., калибър 7.62х39мм. с променена конструкция - нарязана резба на цевта и поставен фабричен „........” (заглушител),   технически изправна и годна да произвежда изстрели,

- 304 бр. боеприпаси - патрони, кал.5,45х39мм. обр.1974г. за нарезна спортна карабина, кал.5,45х39мм,  модел «......» с номер № ......., които не се предлагат и продават в търговската мрежа,

- 228 бр. боеприпаси - патрони,  кал. 22 за малокалибрена  пушка  модел «.....» с № ...... и за пистолет «...........“, над разрешения лимит,

- 229 бр. боеприпаси - патрони,  кал.7,62х39мм., обр.1943г. за нарезна ловна карабина  „.......“  с № „.........”, които не се предлагат и продават в търговската мрежа,

- 90 бр. боеприпаси - патрони, кал.7,62х54мм; обр.908г./1930г. за  нарезна карабина с № «......», които не се предлагат и продават в търговската мрежа,

на основание чл. 304, предл. последно от НПК, вр. чл.305, ал.6, вр. чл.301, ал.4 от НПК по обвинението по чл. 339, ал.1, предл. 2 от НК в тази част, а по отношение на

- 18 бр.боеприпаси-патрони - кал.9х18мм. за пистолет „........” с № ИМ ......, над разрешения лимит,

- 1 бр. боеприпас-патрон, кал.5,45х18мм. за пистолет ...., за който няма предоставено оръжие,

- 1 бр. боеприпас-патрон, кал.7,62 х 51мм; 308г........,  за който няма предоставено оръжие,  

- 2 бр.боеприпаси-патрони, кал.7,65 х 17мм; ......., за които няма предоставено оръжие,

- 4 бр. боеприпаси-патрони, кал.9х19мм.  ....., за които няма предоставено оръжие, 

- 21 бр. боеприпаси-патрони, 16 калибър ловни патрони, за които няма предоставено оръжие,

- пиротехнически изделия - огнепроводен шнур тип „....“ и „....“ с обща дължина  9,33 метра и 10 броя възпламенителен /тлеещ/ фитил съдържащи 48,65 грама взривно вещество, които не се предлагат и продават в търговската мрежа,

на основание чл. 304, предл. последно от НПК, във вр. чл.9, ал.2 от НК ГО ОПРАВДАЛ по същото обвинение – чл. 339, ал.1, предл. 2 от НК в тази част, като:

1. На основание чл. 207, ал. 1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, във вр. чл. 305, ал. 6 предл. последно от НПК, НАЛОЖИЛ на Е.К.Е. със снета по делото самоличност, АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА В РАЗМЕР НА 600,00 лв., за нарушение на чл.144, т. 2 предл. 1 от ЗОБВВПИ, за това че на 18.11.2016 г. в гр.К., обл.К., ул.“.....“ № .., държал огнестрелно оръжие, технически изправно и годно да произвежда изстрели, ловна нарезна карабина “....”, кал.7,62х54 мм, с № ...., на което оръжие преди това променил конструкцията - подменил цевта.

            2. На основание чл. 208, ал. 1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, във вр. чл. 305, ал. 6 предл. последно от НПК, НАЛОЖИЛ на Е.К.Е. със снета по делото самоличност, АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ  ГЛОБА В РАЗМЕР НА 1200,00 лв., за нарушение на чл.144, т. 4 предл. 1 от ЗОБВВПИ, за това че на 18.11.2016 г. в гр.К., обл.К., ул.“.....“ № .., държал огнестрелно оръжие, технически изправно и годно да произвежда изстрели, ловна нарезна карабина “....” кал.7,62х54 мм, с № ...., с променен фабрично наложен номер върху основен компонент, като преди това самоделно набил номер на цевта.

3. На основание чл. 185, ал.1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, във вр. чл. 305, ал. 6 предл. последно от НПК, НАЛОЖИЛ на Е.К.Е. със снета по делото самоличност, АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер на 600,00 лв., за нарушение на чл. 60, ал. 1, т. 4 предл. 2 от ЗОБВВПИ, за това че на 18.11.2016 г. в гр.К., обл.К., ул.“.....“ № .., съхранявал фабричен „........” /заглушител/, предназначен за ловна нарезна карабина “......” марка „.......“, калибър 7.62х39 мм с № ..........

4. На основание чл. 212 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, във вр. чл. 305, ал. 6 предл. последно от НПК, НАЛОЖИЛ на Е.К.Е. със снета по делото самоличност, АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА В РАЗМЕР НА 800,00 лв., за нарушение на чл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗОБВВПИ, за това че на 18.11.2016 г. в гр.К., обл.К., ул.“.....“ № .. и в землището на с.К., обл.К., съхранявал:

- 299 бр. боеприпаси - патрони, кал.5,45х39мм. обр.1974г. за нарезна спортна карабина, кал.5,45х39мм,  модел «......» с номер № .......,  от които 289 бр. с бронебойно действие и 10 бр. със запалително действие,

            - 228 бр. боеприпаси - патрони,  кал.7,62х39мм., обр.1943г. за нарезна ловна карабина  „.......“  с № „.........”, от които 162 бр. с бронебойно действие и 66 бр. със запалително действие,   

            - 90 бр. боеприпаси - патрони, кал.7,62х54 мм обр.908 г./1930 г. за  нарезна карабина с № «......», с бронебойно действие.

            5. На основание чл. 212 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, във вр. чл. 305, ал. 6 предл. последно от НПК, НАЛОЖИЛ на Е.К.Е. със снета по делото самоличност, АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ  ГЛОБА в размер на 600,00 лв., за нарушение на чл. 6, ал. 3, т.т. 1 и 2 от ЗОБВВПИ, за това че на 18.11.2016 г. в гр.К., обл.К., ул.“.....“ № .. и в двуетажна постройка в землището на с.К., обл.К., съхранявал 118 бр. боеприпаси - патрони, кал. 22 за малокалибрена  пушка  модел «.....» с № ...... и за пистолет «...........“, над разрешения лимит.

            Съдът е признал подсъдимия за ЗА НЕВИНЕН в това, на 18.11.2016 г. в лек автомобил марка „....“, модел ....., с рег. № ......., паркиран в гр.К., обл.К., на ул.“.....“ в близост до кръстовището с ул.“......“, ползван от него, да е държал огнестрелно оръжие - 1 брой нарезна спортна карабина, кал.5,45х39 мм, модел “.....” с № “......”, с оптически прицел „.....“ с № .....,  ведно с 1 брой пълнител с 11 броя боеприпаси-патрони кал. 5,45х39 мм, и с 1 бр. боеприпас-патрон, 5,45х39 мм, намиращ се в патронника, технически изправна и годна да произвежда изстрели, като не е взел необходимите мерки за сигурност, съгласно чл. 98 ал.1 от ЗОБВВПИ - не ги съхранявал в метална каса, неподвижно закрепена, снабдена със секретно заключващо се устройство и в нарушение на чл. 60 ал.1 т.2 от ЗОБВВПИ съхранявал огнестрелно оръжие - 1 брой нарезна спортна карабина, кал.5,45х39 мм, модел “.....” с № “ ......”, с оптически прицел „.....“ с № ..... с патрон в цевта /патронника/, поради което и на основание чл. 304 предл. последно във вр. чл.305, ал.6, вр. чл.301, ал.4 от НПК по обвинението по чл. 338, ал.1, предл. 1 от НК, като:

1. На основание чл. 193, ал. 1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, във вр. чл. 305, ал. 6 предл. последно от НПК, НАЛОЖИЛ на Е.К.Е. със снета по делото самоличност, АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА В РАЗМЕР НА 600,00 лв. за нарушение на чл. 98 ал.1 от ЗОБВВПИ, за това че на 18.11.2016 г. в гр.К., обл.К., в лек автомобил марка „....“, модел ....., с рег. № ......., ползван от подсъдимия, държал огнестрелно оръжие - 1 брой ловна нарезна карабина, технически изправна и годна да произвежда изстрели, 5,45х39 мм, модел “.....” с № “.......”, с оптически прицел „......“ с № ....., с поставен 1 брой пълнител с 12 броя боеприпаси  - патрони кал. 5,45х39 мм, като не ги съхранявал в метална каса, неподвижно закрепена, снабдена със секретно заключващо се устройство.

2. На основание чл.190, ал.1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, във вр. чл. 305, ал. 6 предл. последно от НПК, НАЛОЖИЛ на Е.К.Е. със снета по делото самоличност, АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА В РАЗМЕР НА 500,00 лв., за нарушение на чл.190, ал.1 от ЗОБВВПИ, за това че на 18.11.2016 г. в гр.К., обл.К., в лек автомобил марка „....“, модел ....., с рег. № ......., ползван от подсъдимия, като лице получило разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за ловни цели, не пренасял разделно огнестрелното оръжие и боеприпаси за него, като в огнестрелно оръжие - 1 брой ловна нарезна карабина, 5,45х39 мм, модел “.....” с № “.......”, с оптически прицел „......“ с № .....,  бил поставен 1 брой пълнител с 12 броя боеприпаси - патрони кал. 5,45х39 мм.

            Съдът се е произнесъл и по разноските по делото.

Присъдата е протестирана от военния прокурор. В протеста и в допълнение към него се изтъкват съображения за незаконосъобразност на протестираната присъда. Сочи се, че съдът неправилно, на основание чл. 305 ал. 6 от НПК, наложил на подсъдимия Е. четири административни наказания по ЗОБВВПИ, по отношение на

- 18 бр.боеприпаси-патрони - кал.9х18мм. за пистолет „........” с № ИМ ......, над разрешения лимит,

- 1 бр. боеприпас-патрон, кал.5,45х18мм. за пистолет ...., за който няма предоставено оръжие,

- 1 бр. боеприпас-патрон, кал.7,62 х 51мм; 308г........,  за който няма предоставено оръжие,  

- 2 бр.боеприпаси-патрони, кал.7,65 х 17мм; ......., за които няма предоставено оръжие,

- 4 бр. боеприпаси-патрони, кал.9х19мм.  ....., за които няма предоставено оръжие, 

- 21 бр. боеприпаси-патрони, 16 калибър ловни патрони, за които няма предоставено оръжие,

- пиротехнически изделия - огнепроводен шнур тип „....“ и „....“ с обща дължина  9,33 метра и 10 броя възпламенителен /тлеещ/ фитил съдържащи 48,65 грама взривно вещество, които не се предлагат и продават в търговската мрежа. Незаконосъобразно  било приложението на чл. 9 ал. 2 от НК. Незаконосъобразно съдът приел, че квалифицираното по чл. 338 ал. 1, предл 1-во от НК не осъществява състава на това престъпление, а подсъдимият бил осъществил две административни нарушения по ЗОБВВПИ, за които са му наложени административни наказания. Прокурорът свежда довод, че когато едно деяние осъществява признаците на административно нарушение и на престъпление по наказателния кодекс, спрямо дееца се реализира наказателната отговорност. Инкриминираните боеприпаси, предмет на обвинението били в значително количество – 898 броя, те не се продават в търговската мрежа, т.е.  подсъдимият не е могъл да ги придобие законно, те са над разрешения лимит, а има и огнестрелни оръжия, за които ...... Е. няма надлежно разрешение за придобиване и държане. Тези факти обуславяли наличието на такава обществена опасност, която прави деянието съставомерно по чл. 339 от НК. По нататък се изтъкват доводи, че при съхраняването на нарезната спортна карабина  модел “.....” с № “....... не са взети необходимите мерки за сигурност, доколкото това оръжие е било съхранявано в лекия му автомобил, незащитено и без надзор. Обществената опасност на деянието по чл. 338 ал. 1 от НК била достатъчно голяма и деянието било съставомерно. Характеристичните данни за подсъдимия и професионалната му биография не можели да обосноват ниска степен на обществена опасност. Напротив, професионалният му опит на военнослужещ и ловец го характеризирал като лице, което повече от всички други трябвало да спазва изискванията на закона. Поради това ...... Е. се явявал лице със завишена степен на обществена опасност, а не обратното. Иска се отмяна на протестираната присъда и постановяването на нова, с която ....... Е. да бъде признат за виновен и осъден по предявените му обвинения.

С решение № 36/17.09.2018 година по внохд № 42/2018 година състав на Военно-апелативния съд е потвърдил присъда № 8/10.05.2018 година по нохд № 120/2017 година на Пловдивския военен съд.

С решение № 225/12.03.2019 година състав на ВКС на РБ, трето наказателно отделение е отменил решение № 36/17.09.2018 година по внохд № 42/2018 година състав на Военно-апелативния съд и е върнал делото за ново разглеждане на същия съд от стадия на съдебното заседание. Дадени са указания по приложението на закона.

С присъда № 23, гр. София, 26 юни 2019 година, Военно-апелативният съд на Република България в открито съдебно заседание на двадесет и шести юни през две хиляди и деветнадесета година, в състав:   ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. Г.Д.,   ЧЛЕНОВЕ: полк. С. А.  и    полк. П. С. П., като разглежда въззивно наказателно дело от общ характер № 12 по описа за 2019 година., докладвано от съдията полк. П. С. П., образувано по протест на Пловдивската военноокръжна прокуратура срещу присъда № 8 от 10.05.2018 г. по НОХД № 120/2017 г. по описа на Пловдивския военен съд, на основание чл. 334, т. 2  и чл. 336, ал. 1, т. 2 от НПК, ОТМЕНЯВА  ИЗЦЯЛО присъда № 8 от 10.05.2018 г. по НОХД № 120/2017 г. по описа на Пловдивския военен съд, с която подсъдимият Е.К.Е. – ……. …….. – К. е признат за невинен в извършване на престъпления по чл. 339 ал. 1, предл. 2-ро от НК и по чл. 338 ал. 1, предл. 1-во от НК, като на основание чл. 305 ал. 6 предложение последно от НПК са му наложени административни наказания за нарушения по смисъла на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и вместо нея ПОСТАНОВЯВА нова присъда, с която ПРИЗНАВА подсъдимия ...... Е.К.Е., .......... – гр. К. с  ЕГН ………., ЗА ВИНОВЕН както следва:

I. На 18.11.2016 г. в гр.К., обл.К., ул.“.....“ № .. и в землището на с.К., обл.К. да е държал огнестрелни оръжия,  боеприпаси и пиротехнически изделия, без да има за това надлежно разрешение:

- ловна нарезна карабина   с № «......»,  кал.7,62х54мм.,  с подменена цев и самоделно набит номер на цевта, технически изправна и годна да произвежда изстрели,

- 249 бр. боеприпаси - патрони, кал.5,45х39мм. обр.1974г. за нарезна спортна карабина, кал.5,45х39мм,  модел «......» с номер № .......;

- 118 бр. боеприпаси - патрони,  кал. 22 за малокалибрена  пушка  модел «.....» с № ...... и за пистолет «...........“;

- 178 бр. боеприпаси - патрони,  кал.7,62х39мм., обр.1943г. за нарезна ловна карабина  „.......“  с № „.........”;

- 40 бр. боеприпаси - патрони, кал.7,62х54мм; обр.908г./1930г. за  нарезна карабина с № «......»;

- 1 бр. боеприпас-патрон, кал.5,45х18мм. за пистолет ....;

- 1 бр. боеприпас-патрон, кал.7,62 х 51мм; 308г........;

- 2 бр.боеприпаси-патрони, кал.7,65 х 17мм; .......;

- 4 бр. боеприпаси-патрони, кал.9х19мм.  ....., за които няма предоставено оръжие, 

- 21 бр. боеприпаси-патрони, 16 калибър ловни патрони;

- пиротехнически изделия - огнепроводен шнур тип „....“ и „....“ с обща дължина  9,33 метра и 10 броя възпламенителен /тлеещ/ фитил съдържащи 48,65 грама взривно вещество,

и на основание чл. 339 ал. 1, предл. 2-ро от НК и чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК ГО ОСЪЖДА на 1 (ЕДНА) ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА,

като на основание чл. 304 от НПК го ПРИЗНАВА ЗА НЕВИНЕН И ГО ОПРАВДАВА по обвинението за следните оръжия и боеприпаси:

- ловна нарезна пушка марка „........“ с № ........., калибър 7.62х39мм. с променена конструкция - нарязана резба на цевта и поставен фабричен „........” /заглушител/

- 110 броя боеприпаси - патрони,  кал. 22 за малокалибрена  пушка  модел «.....» с № ...... и за пистолет «...........“;

- 55 броя боеприпаси - патрони, кал.5,45х39мм. обр.1974г. за нарезна спортна карабина, кал.5,45х39мм,  модел «......»;

- 51 брой боеприпаси - патрони,  кал.7,62х39мм., обр.1943г. за нареза ловна карабина  „.......“;

-  50 броя боеприпаси - патрони, кал.7,62х54мм; обр.908г./1930г. за  нареза карабина с № «......»;

- 18 бр.боеприпаси-патрони - кал.9х18мм. за пистолет „........” с № ИМ ......,

II. ПРИЗНАВА подсъдимия ......... Е.К.Е., със снета по делото самоличност ЗА НЕВИНЕН в това, че

На 18.11.2016 г. в лек автомобил марка „....“, модел ....., с рег. № ......., паркиран в гр.К., обл.К., на ул.“.....“ в близост до кръстовището с ул.“......“, ползван от него, да е държал огнестрелно оръжие - 1 брой нареза спортна карабина, кал.5,45х39 мм, модел “.....” с № “......”, с оптически прицел „.....“ с № .....,  ведно с 1 брой пълнител с 11 броя боеприпаси-патрони кал. 5,45х39 мм, и с 1 бр. боеприпас-патрон, 5,45х39 мм, намиращ се в патронника, технически изправна и годна да произвежда изстрели, като не е взел необходимите мерки за сигурност, съгласно чл. 98 ал.1 от ЗОБВВПИ - не ги съхранявал в метална каса, неподвижно закрепена, снабдена със секретно заключващо се устройство и да е нарушил правилата на чл. чл. 60 ал.1 т.2 от ЗОБВВПИ - да не съхранява същото огнестрелно оръжие с патрон в цевта (патронника) И ГО ОПРАВДАВА по чл. 338 ал. 1 пр. 1 от НК.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното на подсъдимия наказание лишаване от свобода С ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ 3 (ТРИ) ГОДИНИ.

ОСЪЖДА подсъдимия Е.К.Е. да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметката на Военен съд – Пловдив направените по делото разноски в размер на 1433,77 лева.

ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана пред Върховен касационен съд на Република България в петнадесетдневен срок от днес.

По касационно наказателно дело № 874/2019 г., образувано по протест на ….. Б. – прокурор във Военно – апелативна прокуратура против Присъда № 23/26.06.2019 г. по ВНОХД № 12/2019 г. по описа на Военно – апелативен съд – гр. София и по касационна жалба на адв. Н.Д. – защитник на подсъдимия Е., с Решение № 206/22.01.2020 г., ВКС на РБ, 3-то наказателно отделение на основание чл. 354, ал. 1, т. 5, предл. 2, вр. ал. 3, т. 3 от НПК ОТМЕНЯВА въззивна присъда от 26.06.2019 г., постановена по ВНОХД № 12/2019 г. по описа на Военно –апелативния съд, с която е отменена Присъда № 8 от 10.05.2018 г. по НОХД № 120/2017 г. на Пловдивския военен съд и вместо нея е постановена нова, в частта изцяло по обвинението по чл. 339, ал. 1, предл. 2 от НК, повдигнато на подсъдимия Е., както и в тази за разноските по делото, като в отменената част на присъдата. Връща делото за ново разглеждане от друг състав на Военно –апелативния съд, от стадия на съдебното заседание. Оставя в сила присъдата в останалата ? част.

Съставът на Военно-апелативния съд намира, че по делото са събрани всички необходими доказателства, относно обстоятелствата по чл. 301 от НПК и за изясняването му от фактическа страна не се налага допълването му с нови доказателства.

По изложените съображения и на основание чл.327 от НПК ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД,

О     П    Р    Е    Д    Е     Л      И       :        

НАСРОЧВА делото в открито съдебно заседание на 01 април 2020 година от 11.00 часа, за която дата да се призоват страните.

            НЕ ДОПУСКА събирането на нови доказателства пред настоящата инстанция.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

                                   

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                 

ЧЛЕНОВЕ:

1.

 

2.

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg