Определение
03-09-2020
          О     П     Р     Е     Д     Е     Л    Е     Н     И     Е   № 32                    гр.София, 03 септември 2020 година

            ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД в закрито заседание на трети септември, две хиляди и двадесета година, в следния състав:

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЮЛИЯН БАНКОВ

                                      ЧЛЕНОВЕ: полк. ВАНКО АНГЕЛОВ

                                                  подполк. ЛИДИЯ ЕВЛОГИЕВА

като разгледа докладваното от съдията  полковник  ВАНКО АНГЕЛОВ в.н.о.х.д. № 3 по описа за 2020 година и за да се произнесе, взе предвид следното:           

            С Присъда № 19/01.09. 2020 година по внохд № 3/2020 година ВАпСъд-град С. година отменява присъда № 8 от 10.05.2018 г. по НОХД № 120/2017 г. по описа на П. военен съд, с която подсъдимият .......Е.К.Е. – началник на Военно окръжие втора степен – град К., е признат за невинен в извършване на престъпление по чл. 339 ал. 1 предложение 2-ро от НК, като на основание чл. 305 ал. 6 предложение последно от НПК са му наложени административни наказания за нарушения по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и вместо нея постановява нова присъда.

Съставът на Военно-апелативния съд намира, че следва да се съобщи на страните – прокурор от ВАпП – град С., подсъдимия Е. и защитника му, че присъдата е изготвена и същите да бъдат призовани за обявяването й в отрито съдебно заседание.

По изложените съображения  ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД,

О     П    Р    Е    Д    Е     Л      И       :    

Да се съобщи на страните – прокурор от ВАпП – град С., подсъдимия Е. и защитника му, че присъдата е изготвена и същите да бъдат призовани за 13.00 часа на 28.09.2020 година, в гр.София, Съдебна палата, етаж партер, зала №4, за обявяването й в отрито съдебно заседание.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                 

ЧЛЕНОВЕ:

1.

2.

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg