Определение по чл. 327 от НПК
26-02-2020

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 7

 

гр. София, 26.02.2020 година

 

В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на двадесет и шести февруари  две хиляди двадесета година  , в състав:

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк.ГЕНКО ДРАГИЕВ  

ЧЛЕНОВЕ:  полк.ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                                                 полк.РУМЕН ПЕТКОВ

                                                         

при секретар Таня Димчева

разгледа въззивно административно наказателно дело № 4 по описа за 2020 година, докладвано от съдията полк. АНГЕЛОВ, образувано по жалба на обвиняемия .....Я.Х.С. от в.ф. .....-Ч. срещу решение № 2 от 9 януари 2020 г. по АНД 148/ 2019 г. на Сливенския военен съд.

 

 

         Производството е по реда на чл.327 от НПК.

         С решението Сливенският военен съд е признал обвиняемия .....Я.Х.С. от в.ф. .....- Ч. за виновен в това, че на 24.07.2019 г. във военното формирование .....-Ч. като лице от денонощния наряд-дежурен по КПП, той и дежурен по парк, в немаловажен случай, умишлено нарушил уставните правила на вътрешната служба- престъпление по чл.391, ал.1, алт.1 НК,  поради което и на основание чл.78а НК е освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лева в полза на държавата.

         Във въззивната жалба на подсъдимия  са изложени доводи за необоснованост и неправилност на решението. Направени са две алтернативни искания-за отмяна на решението и постановяване на ново, с което обвиняемият да бъде признат за невинен и оправдан или за оправдаване на обвиняемият по възведеното обвинение на основание чл.9, ал.2 НК, тъй като деянието му поради своята малозначителност е с явно незначителна степен на обществена опасност.

         Във въззивната жалба на подсъдимия не са направени искания за събиране на нови доказателства.

         Военно-апелативният съд намира, че са налице всички условия за разглеждане на делото по реда на въззивното производство.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 327 НПК  Военно-апелативен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

        

         ДЕЛОТО ДА СЕ НАСРОЧИ за разглеждане в открито съдебно заседание на 23.03. 2020 от 10.00 часа в гр. София, Съдебна палата, партерен етаж, зала № 4, за която дата ДА СЕ ПРИЗОВАТ страните.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест.

          

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

            ЧЛЕНОВЕ:   

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg