Определение по чл. 327 от НПК
15-04-2020

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

13

 

гр. София, 13 април 2020 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на петнадесети април две хиляди и двадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

         ЧЛЕНОВЕ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                             полк. ПЕТЬО ПЕТКОВ

 

разгледа въззивно наказателно общ характер дело № 8 по описа за 2020 г. докладвано от съдията полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ,

образувано по жалба на подсъдимия бивш старшина Николай Петров Иванов, чрез защитника му – адв. А. У. от САК срещу присъда № 6/17.02.2020 г. по НОХД № 182/2019 г. по описа на Военен съд – гр. София.

Производството е по реда на чл. 327 от НПК.

С присъда № 6/20 г. по НОХД № 182/2019 г. състав на Софийски военен съд е признал за виновен и осъдил бивш старшина Н. П. И. – от …., затова че на 28.10.2018 г. около 00.30 ч. в гр. С., ж.к. М., ул. „…“ управлявал МПС – собствен лек автомобил марка „Мазда“, модел „…“ с рег. № …. с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, а именно 2,44 промила, установено по надлежния ред: с протокол за химическо изследване за определяне концентрацията на алкохол в кръвта № 1008/29.10.2018 г. на УМБАЛ „Света Ана“ АД – гр. София и съдебно – медицинска експертиза № П-19/19 г. на Началник отделение „СМЕ“ при ВМА – гр. София, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 от НК и чл. 54 от НК на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 1 /ЕДНА/ година и ГЛОБА в размер на 200 /ДВЕСТА/ лв.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК съдът отложил изпълнението на наказанието „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 3 /ТРИ/ години.

На основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК първоинстанционният съд лишил подсъдимия от ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от 3 /ТРИ/ години, като на основание чл. 59, ал. 4 от НК приспаднал от наказанието „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС“ времето, през което за същото деяние подсъдимият И. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, а именно считано от 28.10.2018 г., когато с акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ от същата дата му е иззето свидетелството за управление на МПС.

Съдът осъдил подсъдимия ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата към бюджета на съдебната власт направените съдебно – деловодни разноски в размер на 234.40 лв. /двеста тридесет и четири лева и четиридесет стотинки/, като 100 /сто/ лв. от тази сума заплати по сметка на Софийски военен съд, а останалите 134.40 лв /сто тридесет и четири лева и четиридесет стотинки/ от тази сума да заплати по сметка на Военно – окръжна прокуратура – гр. София.

Съдът като взе предвид, че страните нямат доказателствени искания, делото може да бъде насрочено за разглеждане по реда на въззивното производство.

Предвид горното и на основание чл. 327 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 15.04.2020 г. от 14.00 часа, в гр. София, Съдебна палата, Партер, зала № 4, за която дата да се призоват страните.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:                  

© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg