Определение по чл. 327 от НПК
13-04-2020

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

12

 

гр. София, 13 април 2020 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на тринадесети април две хиляди и двадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

ЧЛЕНОВЕ: полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

  полк. РУМЕН ПЕТКОВ

 

разгледа въззивно административно наказателно дело № 10 по описа за 2020 г. докладвано от съдията полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ,

образувано по протест на военния прокурор при СВОП срещу решение № 2/22.01.2020 г. по АНД № 131/2019 г. по описа на Военен съд – гр. София.

Производството е по реда на чл. 327 от НПК.

С решение № 2/20 г. по АНД № 131/2019 г. състав на Софийски военен съд е признал за невиновен о.р. полк. Н. Х. Н. - бивш служител на …, затова че на 08.03.2018г., около 17.00 ч., в гр. С., на паркинга на хотел “…“, в качеството си на длъжностно лице, използвал служебното си положение и набавил за себе си и за другиго – служители на …, противозаконна облага - часовник – марка „ Ролекс“, модел „…. на стойност 90 лева и валута в евро на обща стойност 4889.58 лева, поради което и на основание чл. 378, ал. 4, т. 2 от НПК, вр. чл. 78а от НК го оправдал по обвинението по чл. 283 от НК.

Съставът на съда се е произнесъл и по веществените доказателства по делото, както следва:

- 2 бр. празни бели пликове с надпис на арабски език, да бъдат унищожени;

- три броя банкноти от по 500 евро с номера ….; … и … да бъдат върнати съответно на  свидетелите Д. В. Г., П. А. П. и Д. Г. М.          и

- Часовник – марка „ Ролекс“, модел „,сребрист на цвят с бял циферблат да бъде върнат на Н. Х. Н.

С оглед постановеното решение съдът е присъдил съдебно деловодните разноски в размер на 373,25 / триста седемдесет и три лева и 25 стотинки/ лева – в съответствие с чл. 190, ал. 1 от НПК, да останат за сметка на държавата.

Съдът като взе предвид, че страните нямат доказателствени искания, делото може да бъде насрочено за разглеждане по реда на въззивното производство.

Предвид горното и на основание чл. 327 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 29.04.2020 г. от 10.00 часа, в гр. София, Съдебна палата, Партер, зала № 4, за която дата да се призоват страните.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:                  

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg