Присъда
14-10-2020

               П  Р  И  С  Ъ  Д  А

 

 № 29

гр. София, 14 октомври 2020 година

 

          В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Военно-апелативният съд на Република България в открито съдебно заседание на четиринадесети октомври през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

       ЧЛЕНОВЕ: полк. СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ

                   полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

при секретар Емилия Стоянова и при участието на прокурора полковник Момчил Бенчев разгледа наказателно дело от общ характер № 23 по описа за  2020 година., докладвано от съдията полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ, образувано по жалба от адвокат Димитър Манджуров – защитник на подсъдимия редник Н. В. Б. от военно формирование ..... – ..... срещу присъда № 10 от 15.07.2019 г. по НОХД № 80/2018 г. по описа на Пловдивския военен съд.

 

Военно-апелативният съд след съвещание и на основание чл. 334, т. 2  и чл. 336, ал. 1, т. 3 от НПК

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И  :

 

ОТМЕНЯВА присъда № 10 от 15.07.2019 г. по НОХД № 80/2018 г. по описа на Пловдивския военен съд, в частта й с която подсъдимият редник Н. В. Б. е признат за виновен в това че на неустановена дата, през лятото на 2017 г., в гр. ..... държал взривни вещества-годни за употреба по предназначение, както следва: 2 бр. цилиндрични тротилови пресовки, с маса 400 грама всяка, с надпис „Артилерийски гръм”,всяка,  2 бр. цилиндрични тротилови пресовки, с маса 100 грама всяка и 2 бр. цилиндрични тротилови пресовки, с маса 250 грама всяка, представляващи  взривни вещества по смисъла на чл. 3, ал.1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ) и осъден за престъпление по чл. 339 ал. 1, предл. 2-ро от НК и вместо нея ПОСТАНОВЯВА нова присъда, с която ПРИЗНАВА подсъдимия редник Н. В. Б. ЗА НЕВИНЕН в това че на неустановена дата, през лятото на 2017 г., в гр. ..... държал взривни вещества-годни за употреба по предназначение, както следва: 2 бр. цилиндрични тротилови пресовки, с маса 400 грама всяка, с надпис „Артилерийски гръм”,всяка,  2 бр. цилиндрични тротилови пресовки, с маса 100 грама всяка и 2 бр. цилиндрични тротилови пресовки, с маса 250 грама всяка, представляващи  взривни вещества по смисъла на чл. 3, ал.1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ) и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по обвинението по чл. 339 ал. 1, предл. 2-ро от НК.

ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата и част.

Направените по делото разноски в размер на 474,48 лева да останат за сметка на държавата.

ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана пред Върховен касационен съд на Република България в петнадесетдневен срок от днес.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ:

 

© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg