Определение по чл. 327 от НПК
16-09-2020

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 128

 

гр. София, 16 септември 2020 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на петнадесети август две хиляди и двадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

         ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                                   полк. ПЕТЬО ПЕТКОВ

 

разгледа въззивно наказателно общ характер дело № 33 по описа за 2020 г. докладвано от съдията полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ,

образувано по жалба на подсъдимия редник С. И. А. от в.ф. № ........... – гр. П., срещу присъда № 6/02.06.2020 г. по НОХД № 40/2019 г. по описа на Военен съд – гр. Пловдив.

Производството е по реда на чл. 327 от НПК.

С присъда № 6/2020 г. по НОХД № 40/2019 г. състав на П.ски военен съд е признал за виновен и осъдил редник С. И. А. от в.ф. № ........... – гр. П., за виновен в това, че:

На 24.03.2019 г. около 00.42 часа в с.К., обл. П. на ул. „24-та“ е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка: БМВ, модел 318i с рег. № …… с концентрация на алкохол в кръвта си  над 1,2 на хиляда, а именно 1,39 промила на хиляда установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза за определяне на концентрацията на алкохол в кръв и урина  № …./05.09.2019 г. на специализирана химическа лаборатория при УМБАЛ „П.“  АД – гр. П., поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 от НК във вр. чл. 57, ал. 2 във вр. чл. 54 от НК на го осъдил на две години лишаване от свобода и глоба в размер на 500.00 / петстотин / лв., вносими  в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Военен съд – Пловдив.

Съдът признал подсъдимия за невинен и го оправдал , за разликата в установената концентрация на алкохол в кръвта от 1.39 промила на хиляда до 1,41 промила на хиляда установена по надлежния ред с протокол за химическа експертиза за определяне на концентрацията на алкохол в кръв и урина  № ….. / 25.03.2019 г. на специализирана  химическа лаборатория при УМБАЛ „П.“  АД – гр. П..

На основание чл. 66, ал. 1 от НК, съдът отложил изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода, като определил на подсъдимия изпитателен срок от  четири години, считано от влизане на присъдата в законна сила.

На основание чл. 343г във вр. с чл. 343б, ал. 3 във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, съдът лишил подсъдимия редник А. от право да управлява МПС за срок от две години.

На основание чл. 59, ал. 4 НК съдът приспаднал от така определеното  наказание лишаване от право да управлява МПС, времето, през което подсъдимият редник А. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 24.03.2019г.

Съставът на съда осъдил на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия да заплати по сметка на РС “ ВОЕННА ПОЛИЦИЯ“ - П. сумата от 40.00 лв. за изготвена в хода на досъдебното производство ХЕ - л. 44; а по сметка на Военен съд-Пловдив - сумата от 55.00 лв. за явяване и защита на ХЕ в хода на съдебното следствие, както и сумите от 100.00 лв. за явяване и защита на повторно назначената ХЕ в хода на съдебното следствие и сумата от 150.00 лв. за изготвяне на СМЕ и за явяване и защита на СМЕ сумата от 110.00лв. в хода на съдебното следствие, а също така и сумата от 5.00 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист по сметка на Военен съд-Пловдив.

Съдът като взе предвид, че страните нямат доказателствени искания, делото може да бъде насрочено за разглеждане по реда на въззивното производство.

Предвид горното и на основание чл. 327 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 05.10.2020 г. от 10.00 часа, в гр. София, Съдебна палата, Партер, зала № 4, за която дата да се призоват страните.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                      1.

ЧЛЕНОВЕ:                  

                      2.

© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg