Определение по чл. 327 от НПК
26-10-2020

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 135

 

гр. София, 26.10.2020 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на двадесет и шести октомври две хиляди и двадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ

  полк. ПЕТЬО ПЕТКОВ

 

разгледа въззивно наказателно общ характер дело № 33 по описа за 2020 г. докладвано от съдията полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ,

образувано по жалба на подсъдимия редник С. И. А. от в.ф. № ..... – гр. П., срещу присъда № 6/02.06.2020 г. по НОХД № 40/2019 г. по описа на Военен съд – гр. Пловдив.

След съвещание и на основание чл. 316 във вр. чл. 317 и чл. 302 от НПК, съставът на съда счита, че обстоятелствата по делото не са достатъчно изяснени, поради което следва да се възобнови съдебното следствие. Горното налага допълнителен разпит на подсъдимия и назначаването на допълнителна съдебномедицинска експертиза за установяване на точното съдържание на алкохол в кръвта на подсъдимия.

Гореизложеното налага призоваване на страните и провеждане на съдебно следствие.

Предвид горното и на основание 316, чл. 317, чл. 332 във вр. чл. 302 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ  определението си от 05.10.2020 г., с което ВНОХД № 33/20 г. по описа на съда е прието за решаване.

ВЪЗОБНОВЯВА съдебното следствие по делото.

ДОПУСКА  повторен разпит на подсъдимия А.. Назначаване на допълнителна съдебномедицинска експертиза.

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 19.11.2020 г. от 10.00 часа, в гр. София, Съдебна палата, Партер, зала № 4, за която дата да се призоват страните.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                      1.

ЧЛЕНОВЕ:                  

                      2.

© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg