Определение по чл.327 от НПК
01-12-2020

                              О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                № 144

ВОЕННО - АПЕЛАТИВЕН СЪД – СОФИЯ, в закрито съдебно заседание на 01.12.2020 г. ,  две хиляди и двадесета година, в състав:

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПОЛК.ЦАНКО ГРОЗЕВ

                      ЧЛЕНОВЕ: ПОДП.ВЕЛИЧКА ВЛАШЕВА

                                           МАЙОР ДАНИЕЛ ЛУКОВ

 

 

Разгледа докладваното от съдията подп. Величка Влашева ВНОХД № 34/2020 г. по описа на ВАпС - София, образувано по жалба от подсъдимия ………….. В.П.В. от в.ф...... - Д.М., чрез защитника му адвокат Н.Н. от АК – П., срещу присъда  № 19 от 22.06.2020 г.  по НОХД №171/2019 г. по описа на Военен съд-С..

         Производството е по реда на чл.327 от НПК.

С горната присъда подсъдимият е признат за виновен и осъден, както следва:

         по чл.316, предл.1, вр.чл.308, ал.2, предл.4, вр.ал.1 от НК   при условията и по реда на чл.55, ал.1, т.2, б.“б“ от НК и на осн.чл. 42а, ал.1 от НК  е осъден на ПРОБАЦИЯ в съвкупност от двете мерки за контрол и въздействие без лишаване от свобода  -  по чл.42а, ал.2, т.1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес, която на осн.чл.42а, ал.3 във вр.ал.2, т.1 от НК да е с продължителност 8 / осем / месеца и на осн.чл.42б, ал.1 от НК  - задължителни срещи с пробационен служител  или определено от него длъжностно лице два пъти седмично. 

по чл.316, предл.1, вр.чл.308, ал.2, предл.4, вр. ал.1 от НК и  при условията и по реда на чл.55, ал.1, т.2, б.“б“от НК е осъден на пробация в съвкупност от двете мерки за контрол и въздействие без лишаване от свобода  -  по чл.42а, ал.2, т.1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес, която на осн.чл.42а, ал.3 във вр.ал.2, т.1 от НК да е с продължителност 8 / осем / месеца и на осн.чл.42б, ал.1 от НК  - задължителни срещи с пробационен служител  или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.

по чл.316, предл.1, вр.чл.308, ал.2, предл.4, вр. ал.1 от НК и  при условията и по реда на чл.55, ал.1, т.2, б.“б“от НК е осъден на пробация в съвкупност от двете мерки за контрол и въздействие без лишаване от свобода  -  по чл.42а, ал.2, т.1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес, която на осн.чл.42а, ал.3 във вр.ал.2, т.1 от НК да е с продължителност 8 / осем / месеца и на осн.чл.42б, ал.1 от НК  - задължителни срещи с пробационен служител  или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.

Съдът на осн. чл.23 от НК  му е наложил едно общо най-тежко наказание  на осн. чл.42а, ал.1 от НК ПРОБАЦИЯ, в съвкупност от двете мерки за контрол и въздействие без лишаване от свобода - чл.42а, ал.2, т.1 от НК -  задължителна регистрация по настоящ адрес, която на осн. чл.42а, ал.3 във вр. ал.2, т.1 от НК  да е с продължителност 8 / осем / месеца и на осн. чл.42б, ал.1 от НК  осъдения да се явява и подписва пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице   ДВА ПЪТИ седмично.

Съдът се е произнесъл по приложените по делото веществени доказателства и по направените по делото разноски.

В жалбата се сочи, че  присъдата е неправилна, необоснована и незаконосъобразна, с оглед на събраните както в хода на досъдебното производство, така и на съдебното следствие писмени и гласни доказателства и е постановена при допуснати съществени процесуални нарушения.

Няма искания за събиране на нови доказателства и не се твърди, че  има неизяснени обстоятелства.

Настоящият съдебен състав намира, след като се запозна с въззивната жалба, с мотивите към атакуваният съдебен акт и със събраните по делото доказателства, че на този етап не се налага събиране на нови доказателства и разпит на подсъдимия.

Делото следва да са насрочи за разглеждане на  реда на въззивното производство с призоваване на подсъдимия, защитникът му и прокурор от ВоАП - София.

По изложените съображения и на осн. чл. 327 от НПК, Военно - апелативният съд

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 21.01.2021г. в 11:00 часа в гр.София , Съдебната палата, партер Зала № 4,  за която дата да се призоват подсъдимия, адв. Н.Н. от АК-П. и прокурор от ВоАП – София.

         Определението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ:

                                                                           1.

         2.

© 2022 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg