Определение по чл.327 от НК
30-11-2020

            О     П     Р     Е     Д     Е     Л    Е     Н     И     Е

 

                                            143  

          гр. София, 30.11.2020 година

 

         ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД, в закрито заседание на тридесети ноември, две хиляди и двадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН 

       ЧЛЕНОВЕ: полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

                        полк. СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ    

 

разгледа докладваното от съдията полк. Свилен Александров в.н.о.х.д. № 54/2020 г. по описа на ВАпС, образувано по жалба от адвокат А.Т.Р. от АК - Б., в качеството му на защитник на подсъдимия ..... Д.Н.П. от в.ф. ..... - Б., срещу присъда № 28/27.10.2020 г. по НОХД № 268/2019 г. по описа на Софийския военен съд.

 

За да се произнесе, съдът взе предвид следното:

 

С  горната присъда подсъдимият е признат за виновен, в това че на 22.09.2019 г. около 00.20 ч., в гр. Б., по ул. „…….“ с посока на движение към ул. „…….“, управлявал МПС – лек автомобил марка „…….“, модел „…..“ с рег. № ……., с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, а именно 1,7 промила, установено по надлежния ред (техническо средство АЛКОТЕСТ ДРЕГЕР № 7510 с № ИН 0019, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 НК и чл. 54 НК е ОСЪДЕН на  1 /ЕДНА/ година „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“  и „ГЛОБА“ в размер на 200 /ДВЕСТА/ лв.

На основание чл. 66, ал. 1 НК изпълнението на наказанието „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ е ОТЛОЖЕНО за срок от 3 /ТРИ/ години.

На основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК подсъдимият е ЛИШЕН от ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от 2 /ДВЕ/ години.

На основание чл. 59, ал. 4 НК, времето, през което за същото деяние .....  Д.П. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, а именно считано от 22.09.2019 г., Е ПРИСПАДНАТО от наказанието „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС“.

Съдът се е произнесъл по разноските по делото.

 

В жалбата се сочи, че присъдата противоречи на материалния и процесуалния закон. От събраните по делото доказателство безспорно е установено, че процедурата по установяване на управлението на МПС с концентрация на алкохол в кръвта не е извършена по законоустановения ред съгласно действащото законодателство. Присъдата се основава на предположения, без да почива на доказани факти и обстоятелства, с което е нарушена разпоредбата на чл. 301, ал.3 НПК. Не е доказано по несъмнен начин, че подсъдимият е осъществил състава на посоченото от обвинението деяние. В хода на съдебното следствие са допуснати множество нарушения на процесуалните правила, което е довело до опорочаване на съдебния акт. Иска се отмяна на атакувана присъда, признаване на подсъдимия за невинен и оправдаването му по повдигнатото обвинение.

Срещу жалбата не са постъпили писмени възражения от прокурора.

Настоящият състав на Военно-апелативния съд, след като се запозна с въззивната жалба, с мотивите на атакувания съдебен акт и със събраните по делото доказателства, намира, че за изясняване на въпросите във връзка с жалбата на този етап не се налага събирането на допълнителни доказателства и разпит на подсъдимия.

Делото следва да бъде насрочено за разглеждане по реда на въззивното производство по гл. ХХІ НПК с призоваване на подсъдимия,  защитника му адв. А.Р. от АК – Б. и прокурор от Военно-апелативна прокуратура, като подсъдимият бъде уведомен, че присъствието му в съдебно заседание е задължително.

 

Поради изложеното и на основание чл. 327 НПК, Военно-апелативният съд

 

О     П    Р    Е    Д    Е     Л      И       :  

        

 

НАСРОЧВА  делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 18.01.2021 година от 13.30 часа в гр. София, Съдебна палата, Партер, зала № 4, за която дата да се призоват подсъдимият ..... Д.Н.П. от в.ф. ..... - Б., защитникът му  адвокат А.Т.Р. от АК - Б. и прокурор от Военно-апелативна прокуратура.

Подсъдимият да бъде уведомен, че присъствието му в съдебно заседание е задължително.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                

ЧЛЕНОВЕ:

1.

 

2.

 

© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg