Определение за насрочване по чл.327 от НПК
26-01-2021

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 1

гр. София , 26.01.2021 г.

ВОЕННО-АПЕЛАТИВЕН СЪД в закрито заседание на двадесет и пети

януари, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

 

Председател: полк. Димитър А. Фикиин

Членове: полк.ЮЛИЯН В. БАНКОВ

полк. Петьо С. Петков

 

като разгледа докладваното от полк. Димитър А. Фикиин Въззивно

наказателно дело от общ характер № 20206000600055 по описа за 2020

година

образувано по въззивни жалби от подсъдимите М. М., чрез защитниците му –

адв. Д. Д. и адв. И. Д., гр.л. Х. И., чрез защитника му – Й. Д., както и въззивна

жалба от гражданския ищец и частен обвинител С. Г. Д. чрез повереника му –

адв. П. Б.срещу Присъда № 9/04.07.2019 г. и Определение № 27/11.07.2019 г.,

постановени по НОХД № 121/2018 г. по описа на Военен съд – гр. П.

Производството е по реда на чл. 327 от НПК.

С обжалваната присъда състав на П. военен съд е признал двамата

подсъдими:

1. редник М. И. М. от в.ф. ....-А., роден на .......... г. в гр. А., обл. П.,

живущ в гр. А., ул. „Х...” №.., ет... българин, български гражданин, със средно

образование, не женен, не осъждан, с ЕГН ********** и

2. гр.л. Х. И. И., роден на 1.......г. в гр. П., обл. П., живущ в гр. П., ул.

„Б.” № .., ет..., ап. .., българин, български гражданин, със средно образование,

неженен и неосъждан, ЕГН: ..............,

ЗА ВИНОВНИ В ТОВА, че на ..........год., около ....50 часа в гр. П., обл.

П. на кръстовището на бул. „Д.” с ул. „В..” по хулигански подбуди двамата в

съучастие и с други неустановени лица, всички като съизвършители,

причинили две средни телесни повреди на ц.л. С. Г. Д. ЕГН:........... от гр. П. –

нараняване, което прониква в черепната кухина, изразило се в линейно

счупване на черепния покрив, счупване на основата на черепа и наличие на

въздух в черепната кухина, както и разстройство на здравето временно опасно

за живота, изразило се в малък кръвоизлив под твърдата мозъчна обвивка,

1

поради което и на основание чл. 131, ал. 1, т. 12, пр. 1, вр. чл. 129, ал. 2, вр. ал.

1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 54 от НК като ги е осъдил, както следва:

подсъдимия редник М. И. М. – ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ

СВОБОДА,

подсъдимия ц.л. Х. И. И. – ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК съдът е отожил изпълнението на така

наложените наказания на подсъдимите за срок от по ПЕТ ГОДИНИ за всеки

подсъдим.

Съдът се е разпоредил с веществените доказателства по делото, а на

основание чл. 189 ал. 3 НПК е осъдил подсъдимите да заплатят в полза на

държавата по бюджета на съдебната власт по сметка на ВС – Пловдив

направените разноски по делото в размер на по 443,63 лв. всеки един от тях.

Допълнително, с Определение № 27/11.07.2919 г., съдът е осъдил

двамата подсъдими да заплатят на частния обвинител С. Г. Д. разноски общо

в размер на 1200 лв., като всеки един от тях заплати по 600 лв.

Съдът, като взе предвид, че подсъдимите М. и И. са направили искание

за назначаване на Съдебно-техническа експертиза за изследване на

веществени доказателства: оптичен носител – CD-R , марка НР и че такава е

била назначена от състав на Военно-апелативния съд при предходното

разглеждане на делото, съответно изготвена, приета и приложена по ВНОХД

№ 62/2019 г. по описа на ВоАпС, намира че за следващото съдебно заседание

следва да бъде призовано и изслушано вещото лице, изготвило експертизата,

майор В. Н. В. от Регионална служба Военна полиция – В., .... сектор „Е. д..“.

Съдът намира, че с оглед принципа на непосредственост и устност

следва да бъде допуснат разпит и на свидетелите Г. Ж. Г. – ....... на Х. „Х.“ гр.

П., старшина П. Т. Ш. – старши специалист, ...... – к.Група „Е.“ при

Регионална служба Военна полиция – П. и Й. К. Р. – ...... при ...-то РУП - П.,

които предходният съдебен състав на Военно-апелативния съд при

разглеждане на делото е допуснал и разпитал като свидетели.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 327 от НПК, съдът счита

че делото следва да бъде насрочено за разглеждане в открито съдебно

заседание с призоваване на страните по делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на

15.02.2021 г. от 13.30 часа, което ще се разгледа в гр. София, Съдебна палата,

 

    Председател: _______________________

    Членове:

          1. _______________________

           2. __________________

© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg