Определение по чл.327 от НПК
10-03-2021

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 10

гр. София , 10.03.2021 г.

ВОЕННО-АПЕЛАТИВЕН СЪД в закрито заседание на десети март, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

 

 

Председател:

полк. ГЕНКО Д. ДРАГИЕВ

 

Членове:

полк. РУМЕН Л. ПЕТКОВ

полк.ЮЛИЯН В. БАНКОВ

 

като разгледа докладваното от полк.ЮЛИЯН В. БАНКОВ Въззивно наказателно дело от общ характер № 20216000600006 по описа за 2021 година

образувано по протест на прокурор от ВОП – София срещу присъда № 101/20.01.2021 г. по нохд № 144/2020 г. по описа на Военен съд – гр. София.

 

С протестираната присъда подсъдимият бивш редник А. А. Г. от военно формирование 28 610 - София е признат за невиновен в това, че на 15.06.2020 г., в гр. П., без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество – метаамфетамин с нетно тегло 0.051 грама на стойност 1.28 (един лев и двадесет и осем стотинки) лева, поради което и на основание 304, предложение последно от  НПК, вр. чл. 9, ал. 2, предложение 2-ро от НК и е оправдан изцяло по обвинението по чл. 354а, ал. 3, т. 1, пр. 1 от НК.

Съдът се е разпоредил с веществените доказателства по делото.

         На основание чл. 190 НПК е постановил направените по делото разноски да останат за сметка на държавата.

В протеста и допълнителното изложение към него се твърди, че присъдата е необоснована и се иска отмяната й като подсъдимият Г. да бъде осъден по обвинението, за което е предаден на съд.

Срещу протеста и допълнителното изложение към него е постъпило възражение от подсъдимия Г., чрез неговия защитник адв. П., с което се сочи, че постановената присъда на СВС е правилна и законосъобразна и се иска да бъде оставен без уважение внесения от прокуратурата протест.

Настоящият състав на ВАпС, след като се запозна с въззивния протест и допълнителното изложение към него; с мотивите на атакувания съдебен акт и със събраните по делото доказателства намира, че на този етап не се налага разпит на подсъдимия и събирането на нови доказателства.

Съдът намира, че делото следвада бъде насрочено за разглеждане по реда на въззивното производство с призоваване на подсъдимия бивш редник А. А. Г., защитникът му адв. А.П. от САК и прокурор от Военно-апелативна прокуратура, като подсъдимият бъде уведомен, че присъствието му в съдебно заседание е задължително.

Предвид горното и на основание чл. 327 от НПК съдът

ОПРЕДЕЛИ:

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 12.04.2021 г. от 11.00 часа, в гр. София, Съдебна палата, Партер, зала № 4, за която дата да се призоват страните.

Подсъдимият да бъде уведомен, че присъствието му в съдебно заседание е задължително.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд.

Председател:

_______________________

Членове:

 

1.

_______________________

2.

_______________________

Начало на формуляра

Край на формуляра

 

© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg