Определение по чл. 327 НПК
23-03-2021

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 12

гр. София , 23.03.2021 г.

ВОЕННО-АПЕЛАТИВЕН СЪД в закрито заседание на двадесет и трети март, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател:полк. ГЕНКО Д. ДРАГИЕВ

     Членове: полк. СВИЛЕН Р. АЛЕКСАНДРОВ

                     полк. ПЕТЬО С. ПЕТКОВ

като разгледа докладваното от полк. ГЕНКО Д. ДРАГИЕВ Въззивно административно наказателно дело № 20216000600009 по описа за 2021 година образувано по протест на военен прокурор при ВОП - гр. София срещу решение № 102/25.01.2021 г. по АНД № 92/20 г. по описа на Военен съд – гр. София. С решение № 102/25.01.2021 г. по АНД № 92/20 г. по описа на Военен съд – гр. София състав на съда е признал обвиняемия капитан П. И. Б. от военно формирование ... - В. Т., роден на .... 19.. г. в гр. Ш., с постоянен адрес гр. В. Т., ул. Г. Б., № .., ет. .., ап. .., българин, български гражданин, с висше образование, женен, неосъждан, с ЕГН **********, за невинен в това, че на ....20.. г., около 16.50 ч., в гр. В. Т., в кабинета на началника на военно формирование ..., като длъжностно лице, по повод изпълнение на службата си и по хулигански подбуди, причинил на длъжностното лице В. К. Л. по повод изпълнение на службата , лека телесна повреда, изразяваща се във временно разстройство на здравето, неопасно за живота, поради което и на основание чл. 378, ал. 4, т. 2, вр. чл. 304, предложение 1-во от НПК го оправдал изцяло по обвинението по чл. 131, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 12, вр. чл.130, ал. 1 от НК. Съдът се е произнесъл по отношение на разноските по делото. Производството е по реда на чл. 327 от НПК. Военният прокурор атакува първоинстанционното решение, като счита, че същото следва да бъде отменено и постановено ново, с което обвиняемият Б. да бъде признат за виновен и осъден за деянието, по което е било внесено обвинение от Военна прокуратура – гр. София. Съдът като взе предвид, че страните нямат доказателствени искания,  делото може да бъде насрочено за разглеждане по реда на въззивното производство. Предвид горното и на основание чл. 327 от НПК съдът, ОПРЕДЕЛИ: НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 26.04.2021 г. от 10.00 часа, в гр. София, Съдебна палата, Партер, зала № 4, за която дата да се призоват страните. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд.

Председател:

_______________________

Членове: 1. _______________________

2. _______________________

© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg