Дела
Намерени: 681   Страници: 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20
Дата
Час
Зала
Вид
Номер
Първоинстанционно дело
03-12-13
09:00
4, партер
НОХ
19 / 2013
Присъда № 148/11.12.2012 г. по нохд № 148/2012 г. на Варненския Военен съд постъпило по протест от Варненска военно-окръжна прокуратура и жалба от подсъдимия А. П. А., с подсъдими: В.Д.К.; Г.И.Р.; Д.И.Д; М.Й.М.  
08-09-14
09:00
4, партер
НОХ
19 / 2014
присъда № 21/21.05.2013 г. по нохд № 21/2013 г. на Варненския военен съд постъпило по жалби от подсъдимите: И. Б. Б. и К. И. Д. 
10-08-15
09:00
4, партер
НОХ
19 / 2015
присъда № П-159/29.04.2015г. по нохд № П-159/2014 г. на Софийския военен съд, постъпило по протест от Софийска военно-окръжна прокуратура и жалба от подсъдимия Ц. Е. Г.  
28-06-17

НОХ
19 / 2017
присъда № 5/28.02.2017 г. на Военен съд-Сливен, образувано по въззивна жалба от подс. оф. канд. 2-ри клас И. П. И. (подсъдим)  
16-09-19
10:00
зала 4, партер
НОХ
19 / 2019
присъда ,постановена на 18.03.2019 г по нохд № 88 /2018 г по описа на ВС- Пловдив, образувано по протест от ВОП Пловдив с подсъдим Т.Й.Р. 
12-06-18
11:00
зала 4, партер
НА
20 / 2018
протест на ВОП -Сливен, с вх. № 112/24.01.2018 г,ведно с АНД № 100/2017 г по описа на Военен съд - Сливен, образувано срещу обвиняем П.В.Х  
15-04-13

НЧ
20 / 2013
Определение № 13/21.03.2013 г. по чнд № 13/2013 г. на Варненския военен съд по жалба от С.М.Д.(Обвиняем)  
23-07-14

НЧ
20 / 2014
определение от 14.07.2014 г. по нохд № 0195/2013 г. на Софийския военен съд постъпило по жалба от подсъдимия И. И. М. 
26-08-15
12:00
4, партер
НЧ
20 / 2015
решение №48/05.08.2015 по нохд № 48/2015г. на Сливенския военен съд постъпило по жалба от подсъдимия М.Х.А.  
26-02-16
09:30
4, партер
НЧ
20 / 2016
определение № 14/19.02.2016г. по чнд № 8/2016г. по описа на Сливенския военен съд постъпило по жалба от И.А.С.  
02-05-17

НЧ
20 / 2017
определение № 103/13.07.2016 г. по нохд № 103/2014 г. от Военен съд-Сливен, образувано по частна жалба от осъдения гр. л. И. М. В. 
17-05-19

НЧ
20 / 2019
НОХД № 57/2016 г по описа на Софийския военен съд ,образувано по жалба от К. П. Ф. 
19-06-20
10:00
зала 4, партер
НЧ
20 / 2020
срещу опр № 15 от 12.06.2020 г на СВС ЧНД № 78/20 г по постъпила жалба с подсъдима А.Г.З 
19-05-21
10:00
зала4, съдебна палата
НЧХ
20 / 2021
присъда № 105/18.03.2021г. по нчхд № 45/2020г. по описа на Военен съд - София, образувано по жалба от подс. А. С. Н. 
20-05-13
09:00
4, партер
НОХ
20 / 2013
Присъда № 6/07.01.2013 г. по нохд № 402/2012 г. на Пловдивския военен съд постъпило по протест от Пловдивска военно-окръжна прокуратура и жалби от граждански ищец Г. Н. М. и подсъдимия П. Д. Т.  
04-07-14
10:00
4, партер
НОХ
20 / 2014
Присъда № 67/21.05.2013 г. по нохд № 420/2012 г. на Пловдивския военен съд постъпило по протест от Сливенска военно-окръжна прокуратура и жалба от Министерство на вътрешните работи (Частен обвинител) , с подсъдим И. И. Г.  
03-11-15

НОХ
20 / 2015
присъда № 3/17.02.2015г. по нохд № 1/2015г. на Сливенския военен съд постъпило по жалба от подсъдимия И. Д. Й  
13-04-18
10:00
зала 4, партер
НА
21 / 2018
решение №2/19.01.2018 г по АНД №159/2017 г. по описа на Военен съд -Пловдив, образувано по жалба от обв.редник З. Б. М. 
22-04-21

НА
21 / 2021
решение № 260001/23.03.2021 г по АНД № 36/2020 г по описа на ВС Пловдив, образувано възвивна жалба от подс.С. Д. С. 
24-04-13
09:00
4, партер
НЧ
21 / 2013
Определение № 18/11.04.2013 г. по чнд № 18/2013 г. на Плевенаския военен съд по жалба от П.М.Т. (Обвиняем)  
Намерени: 681   Страници: 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20
© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg