Дела
Намерени: 583   Страници: 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23
Дата
Час
Зала
Вид
Номер
Първоинстанционно дело
09-05-16
10:00
4, партер
НЧ
29 / 2016
определение № 21/17.11.2015 г. по чнд № 24/2015 г. по описа на Софийския военен съд, постъпило по жалба от гр.л. Г. А. С. 
06-06-17

НЧ
29 / 2017
разпореждане от 16. 05. 2017 г. по НОХД № 0050/2017 г. по описа на Военен съд-София, образувано по частна жалба от адвокат И. К. - защитник на подсъдимия Д. И. Л.  
23-08-18
10:00
зала 4, партер
НЧХ
29 / 2018
разпореждане от 17.04.2018г. по нчхд № 214/2018г. по описа на Военен съд - София, образувано по частна жалба от гр. л. Й. К. Х. 
06-01-14
09:00
4, партер
НОХ
29 / 2013
Присъда № 35/23.04.2012 г. по нохд № 35/2012 г. на Плевенския военен съд постъпило по жалба от подсъдимия Н. Г. А., с граждански ищец Военни клубове и военно-почивно дело 
06-10-14
09:00
4
НОХ
29 / 2014
присъда № П-24/25.06.2014 г. по нохд № П-24/2014 г. на Софийския военен съд постъпило по протест от Софийската военно-окръжна прокуратура, с подсъдим Н. М. М. 
15-03-16
09:00
4, партер
НОХ
29 / 2015
присъда № 66/10.09.2015 г. по нохд № 66/2015 г. на Софийския военен съд, постъпило по жалба от подсъдимия К. П. Ф. 
12-08-19
10:30
зала 4, партер
НА
30 / 2019
решение № 24 /05.06.2019 г по анд № 45/2019 г на Военен съд София, оразувано по жалба от обв. р-к В. Ц. Г.  
20-06-13
09:00
4, партер
НЧ
30 / 2013
Определение № 0148/13.06.2013 г. по чнд № 0148/2013 г. на Софийския военен съд по жалба от И.С.М. (Обвиняем)  
02-07-15
12:00
4
НЧ
30 / 2014
Определение № 23/27.10.2014 г. по чнд № 91/2014 г. на Сливенски военен съд постъпило по жалба от обвиняемия П. Х. Д.  
26-01-16
12:00
4, партер
НЧ
30 / 2015
определение № 00266/30.11.2015 г. по ЧНД № 00266/2015 г. по описа на ВС-София постъпило по протест от Софийска военно-окръжна прокуратура  
07-04-16
09:00
Съдебна зала
НЧ
30 / 2016
разпореждане № 122 от 02.03.2016 г. по нохд № 81/2016 г. по описа на Пловдивския военен съд, постъпило по протест от Пловдивската военно-окръжна прокуратура, с подсъдим р-к И. Н. И. 
09-05-18
09:30
зала 4, партер
НЧ
30 / 2018
определение № 20/02.05.2018г. по чнд № 219/2018г. по описа на Военен съд - София ,образувано по протест от СВОП с обвиняем Д. В. Д. 
14-01-14
09:00
4, партер
НОХ
30 / 2013
Присъда № 51/24.04.2013 г. по нохд № 51/2011 г. на Плевенския военен съд постъпило по протест от Плевенска военно-окръжна прокуратура, и жалби от подсъдимите О. Н. С. и И. Ч. И. 
05-10-14
09:00
4
НОХ
30 / 2014
присъда № П-6/30.01.2014 г. по нохд № П-6/2013 г. на Софийския военен съд постъпило по жалба от подсъдимия И. Г. И. 
11-12-15
09:00
4, партер
НОХ
30 / 2015
присъда № 6 от 17.05.2013 г. по НОХД № 7/2013г. на Сливенския военен съд, постъпило по жалби от подсъдимите С. А. Г., Б. И. Б. и Ц. К. Ц.  
31-07-17

НОХ
30 / 2017
присъда № 10/03.05.2017 г. по нохд № 314/2016 г. на военен съд - София, постъпило по въззивна жалба от подс. редник Я. В. Б.  
23-07-13

НЧ
31 / 2013
Определение № 00145/12.06.2013 г. по чнд № 00145/2013 г. на Софийския военен съд по жалба от В.Т.П.(Обвиняем)  
03-12-14
10:00
4, партер
НЧ
31 / 2014
разпореждане № 199 от 10.10.2014 г. по НОХД № 106/2014 г. по описа на Пловдивския военен съд постъпило по жалба от подсъдимия И. И.Г.  
21-12-15
09:30
4, партер
НЧ
31 / 2015
определение №67/14.12.2015 по чнд №195/2015г. на Сливенския военен съд постъпило по жалба от обвиняемия М.Й.И. 
06-04-16
12:00
4, ПАРТЕР
НЧ
31 / 2016
разпореждане № 121/02.03.2016 г. по нохд № 73/2016 г. на Пловдивски военен съд постъпило по протест от Пловдивска военно-окръжна прокуратура с подсъдим Р.М.Ч.  
Намерени: 583   Страници: 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23
© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg