Дела
Намерени: 652   Страници: 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24
Дата
Час
Зала
Вид
Номер
Първоинстанционно дело
08-02-16
10:30
4, ПАРТЕР
НОХ
28 / 2015
присъда № 9/15.07.2015 г. по нохд № 103/2014 г. на Сливенския военен съд, постъпило по жалби от подсъдимите : В.Н.Ч., И.М.В., О.А.Х., Х.А.М., А.О.М. 
05-06-18
11:00
4, партер
НОХ
28 / 2017
присъда № СП 148/30. 11. 2015 г. по НОХД № СП-148/2014 г. по описа на Военен съд-София, образувано по протест от ВОП-София и жалби от Д. К. Ч. (подсъдим); Д. Р. Т. и И. П. В. (подсъдима). 
03-09-18
10:00
зала 4, партер
НОХ
28 / 2018
решение № 28/17.04.2018 г. върнато НОХД № 48/2017 г. от ВКС, образувано по жалба от подсъдим Е.М.Р  
23-11-20
10:00
зала 4, партер
НОХ
28 / 2020
присъда № 4/12.06.2020г. по нохд № 33/2019г. по описа на Военен съд - сливен, образувано по протест от ВОП - Сливен с подс. С. С. И.  
19-08-19
10:00
зала 4, партер
НА
29 / 2019
решение № 6/ 04.06.2019 г по анд № 45/2019 г по описа на Военен съд -Пловдив , образувано по жалба от редн.И. К. И. 
26-06-13

НЧ
29 / 2013
Определение № 18/27.05.2013 г. по чнд № 300/2013 г. на Пловдивския военен съд по жалба от В.К.В. (Обвиняем)  
11-11-14

НЧ
29 / 2014
разпореждане от 10.11.2014 г. на Софийския военен съд относно произнасяне по компететност, с подсъдим Д. Н. И. 
14-12-15
09:30
зала 4
НЧ
29 / 2015
определение № 20/07.12.2015 г. по чнд № 304/2015 г. на Пловдивския военен съд, постъпило по частна жалба от обвиняемия И. Н. И.  
09-05-16
10:00
4, партер
НЧ
29 / 2016
определение № 21/17.11.2015 г. по чнд № 24/2015 г. по описа на Софийския военен съд, постъпило по жалба от гр.л. Г. А. С. 
06-06-17

НЧ
29 / 2017
разпореждане от 16. 05. 2017 г. по НОХД № 0050/2017 г. по описа на Военен съд-София, образувано по частна жалба от адвокат И. К. - защитник на подсъдимия Д. И. Л.  
23-08-18
10:00
зала 4, партер
НЧХ
29 / 2018
разпореждане от 17.04.2018г. по нчхд № 214/2018г. по описа на Военен съд - София, образувано по частна жалба от гр. л. Й. К. Х. 
06-01-14
09:00
4, партер
НОХ
29 / 2013
Присъда № 35/23.04.2012 г. по нохд № 35/2012 г. на Плевенския военен съд постъпило по жалба от подсъдимия Н. Г. А., с граждански ищец Военни клубове и военно-почивно дело 
06-10-14
09:00
4
НОХ
29 / 2014
присъда № П-24/25.06.2014 г. по нохд № П-24/2014 г. на Софийския военен съд постъпило по протест от Софийската военно-окръжна прокуратура, с подсъдим Н. М. М. 
15-03-16
09:00
4, партер
НОХ
29 / 2015
присъда № 66/10.09.2015 г. по нохд № 66/2015 г. на Софийския военен съд, постъпило по жалба от подсъдимия К. П. Ф. 
12-10-20
10:00
зала 4, партер
НОХ
29 / 2020
присъда № 10/29.06.2020г. по нохд № 155/2019г. по описа на Военен съд - Пловдив с подс. Д. К. Д., образувано по протест от ВОП - Пловдив  
12-08-19
10:30
зала 4, партер
НА
30 / 2019
решение № 24 /05.06.2019 г по анд № 45/2019 г на Военен съд София, оразувано по жалба от обв. р-к В. Ц. Г.  
20-06-13
09:00
4, партер
НЧ
30 / 2013
Определение № 0148/13.06.2013 г. по чнд № 0148/2013 г. на Софийския военен съд по жалба от И.С.М. (Обвиняем)  
02-07-15
12:00
4
НЧ
30 / 2014
Определение № 23/27.10.2014 г. по чнд № 91/2014 г. на Сливенски военен съд постъпило по жалба от обвиняемия П. Х. Д.  
26-01-16
12:00
4, партер
НЧ
30 / 2015
определение № 00266/30.11.2015 г. по ЧНД № 00266/2015 г. по описа на ВС-София постъпило по протест от Софийска военно-окръжна прокуратура  
07-04-16
09:00
Съдебна зала
НЧ
30 / 2016
разпореждане № 122 от 02.03.2016 г. по нохд № 81/2016 г. по описа на Пловдивския военен съд, постъпило по протест от Пловдивската военно-окръжна прокуратура, с подсъдим р-к И. Н. И. 
Намерени: 652   Страници: 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24
© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg