Дела
Намерени: 549   Страници: 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24
Дата
Час
Зала
Вид
Номер
Първоинстанционно дело
08-01-15
09:00
4, партер
НЧ
32 / 2014
разпореждане от 14.11.2014г. по нохд №95/2014г. на Сливенския военен съд постъпило по протест от Сливенска военно-окръжна прокуратура с обвиняем Д. Н. И. 
29-12-15

НЧ
32 / 2015
разпореждане от 04.12.2015г. по НОХД №185/2015г. постъпило по протест от Сливенска военно-окръжна прокуратура с обвиняеми Д.Н.И. и М.Х.А.  
19-07-18

НЧХ
32 / 2018
присъда № 9/16.02.2018г. по нчхд № 55/2017г. по описа на Военен съд - София, образувано по жалби от подсъдимите А. И. В. и Н. И. Я. 
15-04-14
09:00
4, партер
НОХ
32 / 2013
Присъда № 6/17. 05. 2013 г. постъпило по нохд № 7/2013 г. на Сливенския военен съд по жалби от подсъдимите Ц. К. Ц.; С. А. Г. и Б. И. Б. , с граждански ищец МО.  
17-12-14
09:00
4
НОХ
32 / 2014
присъда № П-185/09.06.2014 г. по нохд № П-185/2013 г. на Софийския военен съд постъпило по протест от Софийската военно-окръжна прокуратура и жалби от подсъдимите П. И. П. и В. М. С. 
20-03-17
14:00
4, партер
НОХ
32 / 2015
присъда № 6/16. 04. 2015 г. по нохд № 89/2014 г. на Сливенския военен съд, постъпило по протест от Сливенска военно-окръжна прокуратура с подсъдим Т. Ц. Н.  
00-00-00
10:00
4, партер
НОХ
32 / 2016
присъда № 15 от 11.11.2015 г. по НОХД № 76/2015 г. по описа на Пловдивския военен съд постъпило по протест от Сливенска военно-окръжна прокуратура и жалби от И. И. Г., Д.Г.Д , Д.Д.Б. и В.С.С.  
08-12-17

НОХ
32 / 2017
присъда № 11/15.05.2017 г. по нохд №325/2016 г. на Военен съд - София, обазувано по въззивна жалба от подс. Е. М. Р. 
02-09-13
09:00
4, партер
НЧ
33 / 2013
определение № П151 от 24.06.2013 г. по чнд № П151/2013 г. на Софийския военен съд по жалба от Д.П.Д. (жалбоподател), с обвиняем капитан В. А.А. 
27-01-15
09:00
4, партер
НЧ
33 / 2014
определение № 162/02.12.2014г по чнд № 162/2014г. на Софийския военен съд по протест от Софийска военно-окръжна прокуратура и жалбоподател Д. В. М.  
28-12-15

НЧ
33 / 2015
определение № 69 от 18.12.2015 г. по ЧНД № 207/2015 г. на Сливенския военен съд, постъпило по жалба от обвиняемия П. М. В. 
15-05-14
09:00
4, партер
НОХ
33 / 2013
Присъда № 21 от 21.05.2013 г. по нохд № 21/2013 г. на Варненския военен съд постъпило по жалби от подсъдимите И. Б. Б.в и К. И. Д. 
17-12-14
09:00
4
НОХ
33 / 2014
присъда № П-5/23.06.2014 г. по нохд № П-5/2014 г. на Софийския военен съд постъпило по протест на Софийската военно-окръжна прокуратура, с подсъдим Р. Т. . 
18-03-16
09:00
4, партер
НОХ
33 / 2015
присъда № 51/16.09.2015 г. по нохд № 51/2015 г. на Софийския военен съд постъпило по протест от Софийска военно-окръжна прокуратура и жалба от подсъдимите К.Б.Ц. и Г.Ю.Г. 
27-05-16
10:00
4, партер
НОХ
33 / 2016
присъда № 4/09.03.2016г. по нохд № 208/2015г. по описа на Сливенския военен съд постъпло по протест от Сливенска военно-окръжна прокуратура и жалби от подсъдимите Ж.Й.С и Н.С.Н.  
05-10-17

НОХ
33 / 2017
присъда № 11/26.06.2017г. по нохд № 21/2017г. по описа на Военен съд - Сливен,образувано по протест от подсъдими С. Ж. С.,С. М. Н. и Ж. С. Ж.  
16-07-18

НОХ
33 / 2018
против присъда № 13/14.03.2018 г. по НОХД № П-80/2017 г. по описа на ВС-София, образувано по протест от ВОП-София с обвиняем Д.А.Ш  
18-07-13
09:00
4, партер
НЧ
34 / 2013
определение № 0162 от 09.07.2013 г. по чнд № 0162/2013 г. по описа на Софийския военен съд, по жалба от И.С.М.(Обвиняем) 
21-06-17

НЧ
34 / 2017
разпореждане от 127/22.05.2017 г. по нохд № 67/2017 г. на Военен съд - Пловдив, образувано по протест на подс. р-к. Д. И. И. 
25-05-18
10:00
зала 4, партер
НЧ
34 / 2018
определение № 25/20.05.2018г. по чнд № 240/2018г. по описа на Военен съд - София,образувано частна жалба от обвиняемия А. И. К.  
Намерени: 549   Страници: 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24
© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg