Дела
Намерени: 549   Страници: 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28
Дата
Час
Зала
Вид
Номер
Първоинстанционно дело
23-05-14
09:00
4, партер
НОХ
43 / 2013
Присъда № 34/16.10.2013 г. по нохд № 34/2013 г. на Варненския военен съд постъпило по протест от Варненска военно-окръжна прокуратура, с подсъдим Й. Е. Б.  
27-02-14
10:00
4, партер
НОХ
43 / 2014
присъда № 096/25.09.2014 г. по НОХД № 096/2013 г. на Софийски военен съд по жалба от подсъдимия Ю.Г.Ц. 
29-08-13

НЧ
44 / 2013
Определение № 25 от 19.06.2013 г. по ЧНД № 25/2013 г. на Варненския военен съд по частен протест от Варненската военно-окръжна прокуратура и жалба от Д.Н.И.(Обвиняем) 
00-00-17

НЧ
44 / 2017
Искане от орган по чл.13 ЗСРС 
23-08-18

НЧ
44 / 2018
определение № 19/07.06.2018г. по чнд № 55/2018г. по описа на Военен съд - Пловдив , образувано по протест с обвиняем М. А. Р.  
13-02-13
09:00
4, партер
НОХ
44 / 2012
присъда № 200/02.05.2012г. по нохд № 200/2012г. на Софийския военен съд по протест от Софийска военно-окръжна прокуратура и жалба от граждански ищец ИА "Военни клубове и военно почивно дело" , с подсъдим М. Ф. С.  
26-02-14

4, Партер
НОХ
44 / 2013
Присъда № 112/08.11.2013 г. по нохд № 457/2012 г. на Пловдивския военен съд по протест от Пловдивската военно-окръжна прокуратура, с подсъдим Д. С. А. 
19-12-14
09:00
4, партер
НОХ
44 / 2014
присъда № 58/20.10.2014 г. по нохд № 58/2014 г. на Софийския военен съд по жалба от подсъдимия З. А. С. 
09-12-16

НОХ
44 / 2016
присъда № 24/13.04.2016 г. по нохд № 34/2016 г. по описа на Софийския военен съд, постъпило по жалба от подсъдимия б. р-к И. Г. Д. 
26-08-13
10:00
4, партер
НЧ
45 / 2013
Определение № 0176 от 19.08.2013 г. по ЧНД № 0176/2013 г. на Софийския военен съд по жалба от В.А. Б. (Обвиняем) 
22-06-16
12:00
4, партер
НЧ
45 / 2016
разпореждане № 183/11.04.2016 г. по нчхд № 116/2016 г. по описа на Пловдивския военен съд, постъпило по жалба от частния тъжител К. Д. Й. 
08-12-17
10:00
4, партер
НЧХ
45 / 2017
присъда № 12/30.05.2017г. по нчхд № 24/2017г. по описа на Военен съд - Сливен ,образувано по молба от С. А. Т. срещу подсъдим Г. С. Г. 
06-02-13
09:00
4, партер
НОХ
45 / 2012
присъда № П 10/20.06.2012 г. по нохд № П 10/2012 г. на Софийския военен съд постъпило по протест от Софийска военно-окръжна прокуратура с подсъдими В. А. Т., В. В. С., К. В. К. и Т. Г. А.  
24-02-15
09:00
4, партер
НОХ
45 / 2014
присъда № 99/09.10.2014г. по нохд № 99/2014г. на Софийския военен съд, по жалба от К. П. Ф. (подсъдим)  
08-11-18
10:00
зала 4, партер
НОХ
45 / 2018
присъда № 7/19.04.2018г. по нохд № 245/2016г. по описа на Военен съд - Пловдив, образувано по жалби от подс. М. И. Г. и от гр. ищец и ч. обв. И. Х. Н.  
24-09-13

НЧ
46 / 2013
Определение от 26.07.2013г. по НОХД № 146/2013 г. на Софийския военен съд протест от Софийска военно-окръжна прокуратура с подсъдими гр. л. Г. Д. К. , В. К. Г. и Е.К. И. и гр. ищец Министерство на отбр 
28-10-16

НОХ
46 / 2016
прсъда № 5/22.04.2016г. по нохд № 171/2015г. по описа на Сливенския военен съд пстъпило по жалба от Д.Н.И. (Подсъдим)  
01-11-17
09:00
4, партер
НОХ
46 / 2017
присъда № 24/11.07.2017г. по нохд № 63/2017г. по описа на Военен съд - София, образувано по жалба от подс. Г. Ц. П. 
26-07-18

НОХ
46 / 2018
присъда № 19/02.05.2018 г по нохд № 66/2017 г по описа на Военен съд - София, образувано по протест с подсъдим доц. д-р А. К. И. 
20-10-17

НА
47 / 2017
решение № 8/17.07.2017г. по анд № 64/2017г. по описа на Военен съд - Сливен,образувано по протест на обвиняем И. В. Ч.  
Намерени: 549   Страници: 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28
© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg