Дела
Намерени: 573   Страници: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Дата
Час
Зала
Вид
Номер
Първоинстанционно дело
01-06-15
09:30
4, партер
НЧ
5 / 2015
определение от 19.02.2015г. по чнд № 13/2015г. на Софийския военен съд постъпило по жалба от подсъдимия Б.П.И. 
13-03-17

НЧ
5 / 2017
Разпореждане от 13. 01. 2017 г. по нохд № 295/2016 г. по описа на Военен съд-София, образувано по частен протест от ВОП-София, с обвиняем старшина от резерва В. Г. А.  
28-02-19

НЧ
5 / 2019
определение № 5/16.01.2019 г по НОХД №115/2018 Г По описа на Военен съд Пловдив, по протест от Воп Пловдив с подсъдим А.Ж.Ж  
20-05-13
09:00
4, партер
НОХ
5 / 2013
Присъда № 162/30.12.2012 т. по нохд № 162/2012 г. на Варненския военен съд постъпило по протест от Варненска военно-окръжна прокуратура, с подсъдим К. Г. К.  
10-03-14
09:00
4, Партер
НОХ
5 / 2014
присъда № П-181/04.12.2013 по НОХД № П-181/2013 на Софийския военен съд постъпило по протест от Софийска военно-окръжна прокуратура с подсъдим Е. Н. Ч. 
23-02-15
09:00
4, партер
НОХ
5 / 2015
присъда № 6 от 17.05.2013 г. по нохд № 7/2013 г. по описа на Сливенския военен съд, постъпило по жалби от С. А. Г.(Подсъдима), Б. И. Б.(Подсъдим) и Ц. К. Ц. (Подсъдим) 
26-02-16
11:00
4, партер
НОХ
5 / 2016
присъда № 15/07.12.2015г. по нохд № 172/2015г. по описа на Сливенския военен съд постъпило по протест от Сливенска военно-окръжна прокуратура  
28-03-18
10:00
зала 4, партер
НОХ
5 / 2018
присъда № 21/20.12.2017 Г по НОХД № 109/2017 г по описа на Сливенски военен съд , образувано по жалба от А. И. Г. 
15-02-13
09:00
4, партер
НА
6 / 2012
решение № 324/04.12.2012 г. по анд № 324/2012 г. на Софийския военен съд постъпило по протест от Софийска военно-окръжна прокуратура , с обвиняема А. И. И.  
29-05-13
09:00
4, партер
НА
6 / 2013
Определение № 15/25.04.2013 г. по анд № 374/2012 г. на Варненския военен съд постъпило по жалба от облвиняемия М. Й. Б 
20-11-14
09:00
4,партер
НА
6 / 2014
решение № 124/05.08.2014г. по нохд № 124/2014г. на Софийския военен съд постъпило постъпило по жалба от обвиняемия Х. И. Д.  
05-04-17

НА
6 / 2017
Решение № 2/26. 01. 2017 г. по анд № 224/2016 г. по описа на Военен съд-Пловдив, образувано по въззивна жалба от обвиняемия мл. серж. П. Г. Я.  
11-04-14

НЧ
6 / 2014
Определение от 04.03.2014 г. по чнд № 18/2014 г. на Варненския военен съд по жалба от П. Х. Д.(Обвиняем)  
24-09-15
12:00
4, партер
НЧ
6 / 2015
определение от №4/13.02.2015 г. по чнд № 12/2015 г. на Сливенски военен съд постъпило по жалба от ИА "Военни клубове и Военно почивно дело"  
16-01-14
10:00
4, партер
НОХ
6 / 2013
присъда № 131/16.11.2012 г. по нохд № 131/2012 г. на Варненския военен съд, постъпило по протест от Варненска военно-окръжна прокуратура и жалби от подсъдимите: П. С. П.; Е. В. И.; И. Н. Т.; Т. М. Т.; Ю. С. Е. 
27-03-14
09:00
4, партер
НОХ
6 / 2014
присъда № 13/18.12.2013 г. по нохд № 92/2013 г. на Сливенския военен съд постъпило по жалба от подсъдимия Ж. В. В. 
02-04-15
10:00
4, партер
НОХ
6 / 2015
присъда № 0080/06.12.2012 г. по нохд № 0080/2012 г. на Софийския военен съд постъпило по протест от Софийската военно-окръжна прокуратура и жалби от пъдсъдимия А. А. В. и граждански ищци: Г. Н. М. и Н. У. М.  
22-02-16

НОХ
6 / 2016
присъда № П 5/23.06.2014 г. по НОХД № П 5/2014 г. по описа на Софийския военен съд постъпило по протест от Софийска военно-окръжна прокуратура  
28-02-18
10:00
зала 4, партер
НОХ
6 / 2018
присъда № 1/10.01.2018 г на Военен съд - Сливен по НОХД № 118/2017 г., образувано по жалба от Д. В. А.(оидсъдим). 
11-06-19
10:30
зала 4, партер
НОХ
6 / 2019
присъда № 19/17.12.2018г. по нохд № 104/2018г. по описа на Военен съд - Пловдив , образувано по жалба от подс. И. И. А. и възражение от частните обвинители Ц. З. Т., Р. З. Б. и И. З. Д.  
Намерени: 573   Страници: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg