Дела
Намерени: 655   Страници: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Дата
Час
Зала
Вид
Номер
Първоинстанционно дело
16-01-14
10:00
4, партер
НОХ
6 / 2013
присъда № 131/16.11.2012 г. по нохд № 131/2012 г. на Варненския военен съд, постъпило по протест от Варненска военно-окръжна прокуратура и жалби от подсъдимите: П. С. П.; Е. В. И.; И. Н. Т.; Т. М. Т.; Ю. С. Е. 
27-03-14
09:00
4, партер
НОХ
6 / 2014
присъда № 13/18.12.2013 г. по нохд № 92/2013 г. на Сливенския военен съд постъпило по жалба от подсъдимия Ж. В. В. 
02-04-15
10:00
4, партер
НОХ
6 / 2015
присъда № 0080/06.12.2012 г. по нохд № 0080/2012 г. на Софийския военен съд постъпило по протест от Софийската военно-окръжна прокуратура и жалби от пъдсъдимия А. А. В. и граждански ищци: Г. Н. М. и Н. У. М.  
22-02-16

НОХ
6 / 2016
присъда № П 5/23.06.2014 г. по НОХД № П 5/2014 г. по описа на Софийския военен съд постъпило по протест от Софийска военно-окръжна прокуратура  
28-02-18
10:00
зала 4, партер
НОХ
6 / 2018
присъда № 1/10.01.2018 г на Военен съд - Сливен по НОХД № 118/2017 г., образувано по жалба от Д. В. А.(оидсъдим). 
11-06-19
10:30
зала 4, партер
НОХ
6 / 2019
присъда № 19/17.12.2018г. по нохд № 104/2018г. по описа на Военен съд - Пловдив , образувано по жалба от подс. И. И. А. и възражение от частните обвинители Ц. З. Т., Р. З. Б. и И. З. Д.  
12-09-13
09:00
4, партер
НА
7 / 2013
Решение № 104/19.06.2013 г. по анд № 337/2013 г. на Пловдивския военен съд постъпило по жалба от подсъдимия Х. А. П. 
20-10-14
09:00
зала 4, партер
НА
7 / 2014
решение №9/23.06.2014г. по анд № 38/2014г. на Сливенския военен съд постъпило по жалба от подсъдимия Х. Е. Х  
10-04-13

НЧ
7 / 2013
Определение № 173/19.12.2012 г. по чнд № 173/2012 г. по протест от Варненска военно-окръжна прокуратура, с обвиняем Д. Н. И. 
24-06-14

НЧ
7 / 2014
Разпореждане от 10.03.2014 г. по чнд № 10/2014 г. на Софийския военен съд по протест от Софийска военно-окръжна прокуратура , с обв. Б. Л. Б., Р.Д.Й. 
12-05-15

НЧ
7 / 2015
определение № 15/19.02.2015 г. по чнд № 15/2015 г. на Софийски военен съд, постъпило по жалба от Г. Н. Г. (Обвиняем)  
29-01-16
12:00
4, партер
НЧ
7 / 2016
разпореждане от 23.12.2015 г. по описа на Софийския военен съд, постъпило по протест от Софийска военно-окръжна прокуратура  
27-02-17

НЧ
7 / 2017
Разпореждане от 07. 02. 2017 г. по нохд № П13/2017 г. по описа на Военен съд-София, образувано по частен протест от Военно-окръжна прокуратура-София с обвиняем о. з. бригаден генерал Д. А. Ш.  
15-02-18

НЧ
7 / 2018
определение от 22.01.2018 г. по НОХД № 0050/2017 г. по описа на ВС-София, образовувано по частен протест от К.И.К./подсъдим/. 
04-04-13
09:00
4, партер
НОХ
7 / 2013
Присъда № 157/20.11.2012 г. по нохд № 157/2012 г. на Варненския военен съд постъпило по жалба от подсъдимия П. С. Г. 
21-05-14
09:00
4, партер
НОХ
7 / 2014
присъда № 187/16.12.2013 г. по нохд № 187/2013 г. на Софийския военен съд постъпило по жалба от подсъдимия С. В. Б.  
31-03-15
10:00
4, партер
НОХ
7 / 2015
присъда № 1/13.01.2015 г. по нохд № 99/2014 г. на Сливенски военен съд постъпило по протест от Сливенска военно-окръжна прокуратура с подсъдим Д. И. Н.  
18-08-20
09:00
зала 4, партер
НОХ
7 / 2019
присъда № 46/28.09.2018 г. по НОХД № 0204/2016 г. по описа на ВС-София, образувано по протест от ВОП-София с подсъдими Д.К.П , М.Т.М и Р.Н.Ц 
22-07-20
15:00
зала 4, партер
НОХ
7 / 2020
присъда № 1/21.01.2020г. по нохд № 53/2019г. по описа на Военен съд - Сливен, образувано по протест от ВОП - Сливен и жалби от подсъдимите В. Й. Й. и Т. З. Т.  
02-12-13
09:00
4, партер
НА
8 / 2013
Решение № 37/06.02.2013 г. по анд № 547/2013 г. на Пловдивския военен съд постъпило по жалба от обвиняемия Б. П. Я. 
Намерени: 655   Страници: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg