Дела
Намерени: 681   Страници: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15
Дата
Час
Зала
Вид
Номер
Първоинстанционно дело
19-12-14
09:00
4, партер
НА
9 / 2014
решение № 138/07.11.2014 г. по анд № 138/2014 г. на Софийския военен съд постъпило по протест от Софийска военно-окръжна прокуратура с обвиняем П. М. П.  
10-07-18
10:00
зала 4, партер
НА
9 / 2018
решение № 2/16.01.2018 г.по АНД №31/2017 г по описа на Военен съд Сливен , образувано по жалба от обв. Д. Г. К. 
26-04-21
10:00
зала4, съдебна палата
НА
9 / 2021
решение № 102/25.01.2021 г по АНД № 92/2020 г. по описа на СВС, образувано по протест от ВОП-София , с обв.П. И. Б.  
07-04-14

НЧ
9 / 2014
Определение № 030/18.03.2014 г. по чнд № 030/2014 г. на Софийския военен съд по протест от Софийска военно-окръжна прокуратура  
17-06-15
09:00
4, партер
НЧ
9 / 2015
определение № 84 от 31.03.2015 г. по чнд № 84/2015 г. по описа на Софийския военен съд, образувано по жалба от Е. Х. В. 
09-03-17

НЧ
9 / 2017
Определение № 9/02. 03. 2017 г. по ЧНД № 29/2017 г. по описа на Сливенския военен съд, образувано по жалба от адв. З. Д. - защитник на обвиняемия гл. с-на С. В. С.  
07-03-19

НЧ
9 / 2019
определение № 12/28.01.2019г. по нохд № 57/2016г. по описа на Софийския военен съд, образувано по жалба от осъдения К. П. Ф. 
21-02-13
09:00
4, партер
НОХ
9 / 2013
Присъда № 153/28.11.2012 г. по нохд № 153/2012 г. на Варненския военен съд постъпило по жалба от подсъдимите И. Б. Б. ; Б. К. Г. ; К. И. Д.  
15-01-15
10:00
4, партер
НОХ
9 / 2014
присъда №9/11.11.2013г. по НОХД № 12/2013г. на Сливенския военен съд постъпило по протест от Сливенска военно-окръжна прокуратура и жалби от подсъдимите: Б. Ч. Н.; Б. Ч. Н. и граждански ищци: А. И. А.; Д. И. И.; Г. И. И 
30-04-15
09:00
4, партер
НОХ
9 / 2015
присъда № 213/21.11.2014г. по нохд №213/2013г. на Софийския военен съд постъпило по жалба от подсъдимия С. Ф. Т.  
20-04-16
09:00
4, партер
НОХ
9 / 2016
присъда № 16/16.11.2015 г. по нохд № 22/2015 г. на Пловдивския военен съд постъпило по жалба от подсъдимия М.Т.Н.  
01-07-20
10:00
зала 4, партер
НОХ
9 / 2020
присъда № 12/24.09.2019г. по нохд № 96/2018г. по описа на Военен съд - Пловдив , образувано по протест от ВОП - Пловдив с подс. Д. А. Ш. 
19-02-14
09:00
4, Партер
НА
10 / 2013
Решение № 48/21.11.2013г. по АНД № 48/2013г. на Плевенския военен съд постъпило по протест от Плевенска военно-окръжна прокуратура, с обвиняема Е. С. У. 
08-12-14
09:00
4, партер
НА
10 / 2014
решение № 12/30.10.2014г. по анд № 87/2014г на Сливенския военен съд постъпило по жалба от Г. С. Б. (Обвиняем)  
13-05-19
10:00
зала 4, партер
НА
10 / 2019
решение №57/30.11.2018г. по анд № 316/2018г. по описа на Софийския военен съд, образувано по протест от ВОП - София с обвиняем Н. Х. Н. 
17-06-20
10:00
зала 4, партер
НА
10 / 2020
решение № 2/22.01.20202г. по анд № 131/2019г. по описа на Военен съд - София, образувано по протест с обвиняем Н. Х. Н. 
28-07-14

НЧ
10 / 2014
Определение № 40/24.03.2014 г. по чнд № 40/2014 г. на Софийския военен съд по жалба от Й. Б. Л. (Обвиняем)  
01-06-15
09:30
4, партер
НЧ
10 / 2015
определение № 21 от 25.03.2015 г. по чнд № 21/2015 г. на Софийски военен съд, образувано по частен протест от Софийската военноокръжна прокуратура, с жалбоподател С. Б. И.  
20-03-17

НЧ
10 / 2017
Разпореждане № 43/20. 02. 2017 г. по нохд № 296/2016 г. по описа на Военен съд-Пловдив, образувано по жалба от адв. Д. И. Д. - защитник на подсъдимия ефр. Д. И. П.  
06-03-13
09:00
4, партер
НОХ
10 / 2013
Присъда № 130/12.11.2012 г. по нохд № 287/2012 г. на Пловдивския военен съд постъпило постъпило по жалба от подсъдимия В. Б. М.  
Намерени: 681   Страници: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15
© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg