Дела
Намерени: 655   Страници: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15
Дата
Час
Зала
Вид
Номер
Първоинстанционно дело
30-04-15
09:00
4, партер
НОХ
9 / 2015
присъда № 213/21.11.2014г. по нохд №213/2013г. на Софийския военен съд постъпило по жалба от подсъдимия С. Ф. Т.  
20-04-16
09:00
4, партер
НОХ
9 / 2016
присъда № 16/16.11.2015 г. по нохд № 22/2015 г. на Пловдивския военен съд постъпило по жалба от подсъдимия М.Т.Н.  
01-07-20
10:00
зала 4, партер
НОХ
9 / 2020
присъда № 12/24.09.2019г. по нохд № 96/2018г. по описа на Военен съд - Пловдив , образувано по протест от ВОП - Пловдив с подс. Д. А. Ш. 
19-02-14
09:00
4, Партер
НА
10 / 2013
Решение № 48/21.11.2013г. по АНД № 48/2013г. на Плевенския военен съд постъпило по протест от Плевенска военно-окръжна прокуратура, с обвиняема Е. С. У. 
08-12-14
09:00
4, партер
НА
10 / 2014
решение № 12/30.10.2014г. по анд № 87/2014г на Сливенския военен съд постъпило по жалба от Г. С. Б. (Обвиняем)  
13-05-19
10:00
зала 4, партер
НА
10 / 2019
решение №57/30.11.2018г. по анд № 316/2018г. по описа на Софийския военен съд, образувано по протест от ВОП - София с обвиняем Н. Х. Н. 
17-06-20
10:00
зала 4, партер
НА
10 / 2020
решение № 2/22.01.20202г. по анд № 131/2019г. по описа на Военен съд - София, образувано по протест с обвиняем Н. Х. Н. 
28-07-14

НЧ
10 / 2014
Определение № 40/24.03.2014 г. по чнд № 40/2014 г. на Софийския военен съд по жалба от Й. Б. Л. (Обвиняем)  
01-06-15
09:30
4, партер
НЧ
10 / 2015
определение № 21 от 25.03.2015 г. по чнд № 21/2015 г. на Софийски военен съд, образувано по частен протест от Софийската военноокръжна прокуратура, с жалбоподател С. Б. И.  
20-03-17

НЧ
10 / 2017
Разпореждане № 43/20. 02. 2017 г. по нохд № 296/2016 г. по описа на Военен съд-Пловдив, образувано по жалба от адв. Д. И. Д. - защитник на подсъдимия ефр. Д. И. П.  
06-03-13
09:00
4, партер
НОХ
10 / 2013
Присъда № 130/12.11.2012 г. по нохд № 287/2012 г. на Пловдивския военен съд постъпило постъпило по жалба от подсъдимия В. Б. М.  
15-04-14
09:00
4, Партер
НОХ
10 / 2014
присъда № 174/17.12.2013г. по нохд № 174/2013г. на Софийския военен съд постъпило по протест от Софийска военно-окръжна прокуратура с подсъдим К. П. А.  
22-06-15

НОХ
10 / 2015
присъда № 168/28.01.2015 г. по нохд № 168/2014 г. на Софийски военен съд постъпило по протест от Софийска военно-окръжна прокуратура с подсъдим З. Г. Г. 
30-06-16
11:30
4, партер
НОХ
10 / 2016
присъда № 12/06.11.2015 г. по нохд № 48/2015 г. на Сливенския военен съд постъпило по жалба от подсъдимите Д.Н.И и М.Х.А  
08-08-18
10:00
зала 4, партер
НОХ
10 / 2018
присъда №1 /10.01.2018 г по НОХД № 79 /2017 г на Военен съд София, образувано по жалба от подсъдимия В. Г. А.  
28-04-14

НЧ
11 / 2014
Разпореждане от 31.03.2014 г. по чнд № 15/2014 г. на Софийския военен съд по протест от Софийска военно-окръжна прокуратура, с обвиняеми В. Г. и Е. И. 
22-05-15

НЧ
11 / 2015
присъда 3/17.02.2015г. по нохд № 1/2015г. на Сливенския военен съд постъпило по частна жалба от подсъдимия И.Д.Й  
09-02-18
09:30
зала 4, партер
НЧ
11 / 2018
определение № 4/02.02.2018г. по чнд № 19/2018г. по описа на Военен съд - София, образувано по жалба от обв. Р. Б. С. 
22-03-19

НЧ
11 / 2019
определение № 7/22.01.2019г. по описа на Военен съд - Пловдив, образувано по протест от ВОП-Пловдив и жалби от обвиняемите Х. И. И. и Д. А. И. 
22-07-20
10:00
зала 4, партер
НЧ
11 / 2020
определение № 8/22.02.2020г. по чнд № 69/2017г. по описа на Военен съд - София, образувано по молба от осъдения Б. Б. М.  
Намерени: 655   Страници: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15
© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg