Препис-извлечение от протокол от Общо събрание на съдиите от Военно-апелативния съд на 16-09-2016 г.
© 2022 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg