Нов сайт на Военно-апелативен съд

Уведомявам ви, че Военно-апелативен съд има нов сайт и цялата информация, както и актове по дела се качват на новия сайт на съда:

https://voas.justice.bg/bg/18261

 

График за насрочени заседания е:

https://voas.justice.bg/bg/18262

© 2022 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg