Годишен отчет за 2020 г., за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация

 УТВЪРДИЛ: И.Ф. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ –

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯ СЪД 

ПОЛК. ДИМИТЪР ФИКИИН

 

Съгласно чл. 15, ал. 2, вр. ал. 1 от ЗДОИ

 

 

    

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп
до обществена информация

във Военно-апелативния съд през 2020 година

Брой заявления за достъп до обществена информация:

Постъпили заявления за достъп до обществена информация

2020 година

Разрешен достъп

Отказ на достъп

Основание

Брой

Брой

Брой

нормативна разпоредба

От граждани на Република България

0

0

0

 

От журналисти

0

0

0

 

От фирми

0

0

0

 

От чужденци и лица без гражданство

0

0

0

 

От неправителствени организации

1

0

1

ЗДОИ

Заявителят не е спазил указания срок и на основание чл. 29, ал. 2 ЗДОИ, заявлението му е оставено без разглеждане

ОБЩО

1

0

1

 

 

 

Изготвил:

Съдебен администратор:

Камелия Лазарова

© 2022 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg