Структура

ВОЕННО-АПЕЛАТИВЕН СЪД

ПРЕДСЕДАТЕЛ

полк. Румен Любенов Петков  

стая 41, сл. тел. 9219610

 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ

 полк. Генко Драгиев Драгиев стая 46,сл. тел:9219 615

СЪДИИ

полк. Цаньо Георгиев Ангелов стая 44, сл. тел.: 9219 612
полк. Свилен Русев Александров стая 45, сл. тел.9219   865
полк. Петьо Славов Петков стая 46, сл. тел.: 9219 615
полк.Юлиян Венциславов Банков

стая 57, сл. тел.9219

517

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Съдебен администратор                                            стая 68, сл. тел.: 9219 613
 Главен счетоводител  стая 68, сл. тел.: 9219 618
Системен администратор

 стая 64, сл. тел.: 9219 619

Съдебни секретари

 

Служител по сигурността на информацията

стая 64, сл. тел.: 9219 619

 стая 41, сл. тел.: 9219 610

Регистратура за класифицирана информация стая 36, сл. тел.: 9219 715
Съдебно деловодство                               стая 67, сл. тел.: 9219 607/617
факс: 980 99 98

Адрес: 1000 София, бул. „Витоша” № 2


Банкови сметки

Уникредит Булбанк АД, клон „А. Батенберг”, гр. София,

ул. „А.Батенберг” № 19

         СМЕТКИ В ЛЕВА:

         ТАКСИ:

IBAN - BG18UNCR76303100116812

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА /ГАРАНЦИИ/:

IBAN - BG23UNCR76303300000645

BIC   - UNCRBGSF


ВОЕННИ СЪДИЛИЩА


ПЛОВДИВСКИ ВОЕНЕН СЪД

гр. ПЛОВДИВ, ул. „Г. М. Димитров” № 28

Деловодство

тел.: 032/ 621 242
факс: 032/ 621 126


СЛИВЕНСКИ ВОЕНЕН СЪД

гр. СЛИВЕН, ул. "Георги Данчев" № 1

Деловодство

тел.: 044/ 662 530
факс: 044/ 667 213


СОФИЙСКИ ВОЕНЕН СЪД

гр. СОФИЯ, Съдебна палата, бул. „Витоша” № 2

Деловодство

тел.: 9219 498
факс: 980 00 61

© 2022 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg