История

  • Военно-апелативният съд е създаден на 01.04.1998 г.
  • Съставът на съда е от 5 съдии и 11 съдебни служители.
  • На военните съдилища са подсъдни делата за престъпления извършени от: 1. военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България; 2. генерали, офицери и лица от сержантския и редовия състав от други министерства и ведомства; 3. резервистите при участие в учебно-мобилизационни мероприятия или при изпълнение на активна служба в постоянния резерв; 4. гражданските лица на служба в Министерството на отбраната, в Българската армия и в структурите на подчинение на министъра на отбраната, в Националната служба за охрана и в Националната разузнавателна служба при или по повод изпълнение на службата им.

  • Делата, решени от трите военни съдилища – Софийски, Пловдивски и Сливенски се разглеждат като въззивна инстанция от Военно-апелативния съд, а като касационна инстанция от Върховния касационен съд.

© 2022 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg