Дела
Намерени: 681   Страници: 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22
Дата
Час
Зала
Вид
Номер
Първоинстанционно дело
00-00-21

НОХ
22 / 2021
присъда № 103/15.03.2021 г.по описа на СВС образувано по Протест от ВОП София с подсъдими курсант сержант И. А. Д. , лейтенат Ю. Ж. Й. и курсант сержант П. Г. Г.  
21-06-17

НА
23 / 2017
решение № 5/24.04.2017 г. по анд № 36/2017 г. на Военен съд - Пловдив срещу лейт М. Г. Г. (подсъдим) 
22-04-13
10:00
4, партер
НЧ
23 / 2013
Определение № 0107/15.04.2013 г. по чнд № 0107/2013 г.на Софийския военен съд по жалба от И.С.М.(Обвиняем)  
05-11-14
12:00
4, партер
НЧ
23 / 2014
определение №14/07.08.2014г. по чнд № 61/2014г. на Сливенския военен съд постъпило по жалба от подсъдимия К. Г. Б. 
30-10-15
12:00
4, партер
НЧ
23 / 2015
Определение № 245/23.09.2015 г. по чнд № 245/2015 г. по описа на Софийския военен съд по жалба от "Б.о.с. - ИТ" ЕООД  
08-05-18
10:00
зала 4, партер
НЧ
23 / 2018
определение № 10/26.02.2018 г по ВЧНД № 18/2018г. по описа на Военен съд -София, образувано по жалба от А. Х. О.  
04-06-19

НЧ
23 / 2019
ЧНД № 38/2019 г. по описа на Военен съд - Пловдив с частна жалби от В. А. Д. и Н. Ц. Д.  
07-05-21

НЧ
23 / 2021
определение № 260002/31.03.2021г. по чнд № 321/2011г. по описа на Военен съд - Сливен, образувано по жалба от С. И. П. 
10-05-16

НЧХ
23 / 2016
против присъда № 3/1301.2016 г. по нчхд № 97/2015 г. на Софийския военен съд постъпило по жалба от подсъдимия С.В.Б. 
22-05-13
09:00
4, партер
НОХ
23 / 2013
Присъда № 4/05.03.2013 г. по нохд № 255/2012 г. на Сливенския военен съд постъпило по протест от Сливенска военно-окръжна прокуратура, с подсъдими: Н. С. Н. и Ж. Й. С.  
20-10-14
09:00
партер, 4
НОХ
23 / 2014
Присъда № 16/08.04.2014 г. по нохд № 12/2014 г. на Пловдивски военен съд постъпило по жалба от подсъдимия С. А. С. 
28-08-15
09:00
4, партер
НОХ
23 / 2015
присъда 3/21.04.2015г. по нохд № 106/2014г. по описа на Пловдивския военен съд постъпило по протест от Сливенска военно-окръжна прокуратура с подсъдим И. И. Г.  
14-10-20
10:00
зала 4, партер
НОХ
23 / 2020
внохд №44/2019г. върнато от ВКС с решение № 74/25.06.2020г. с подсъдим Н.В.Б 
24-06-19
10:30
зала 4, партер
НА
24 / 2019
решение № 7/10.04.2019г. по анд № 13/2019г. по описа на Военен съд - Сливен, образувано по жалба от Б. Е. Л. 
17-05-13

НЧ
24 / 2013
Определение № 0127/12.05.2013 г. по чнд № 0127/2013 г. на Софийския военен съд по жалба от И.В.И.(Обвиняем)  
18-11-14
09:00
4, партер
НЧ
24 / 2014
определение № 021/20.08.2014г. по чнд № 0108/2014г. на Пловдивския военен съд постъпило по жалба от частния обвинител Д. П. Д. 
17-11-15
09:00
4, партер
НЧ
24 / 2015
определение № 245/28.09.2015 г. по чнд № 246/2015 г. на Софийския военен съд постъпило по жалба от обвиняемия Д.В.М.  
00-00-21

НЧ
24 / 2021
срещу определение № 20/20.04.2021 г по ЧНД №122/2021 г. по описа на СВС., образувано по жалба от И. П. И. 
29-07-20
10:00
зала 4, партер
НЧХ
24 / 2020
определение № 54/23.06.2020г. по чнд № 103/2020г. по описа на Военен съд - София, образувано по частен протест от Военно-окръжна прокуратура - София с подсъдим С.А.И 
12-02-14
09:00
4, партер
НОХ
24 / 2013
Присъда № 0348/28.02.2013 г. по нохд № 0348/2012 г. на Софийския военен съд постъпило по жалба от подсъдимия Д. К. Д.  
Намерени: 681   Страници: 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22
© 2022 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg